مسائل حقوق و دستمزد

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر 1391 | 13:9 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:25 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:24 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:23 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:22 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:21 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:19 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:15 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:13 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : شنبه پنجم فروردین 1391 | 1:12 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : جمعه بیست و ششم اسفند 1390 | 11:22 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:54 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:52 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:50 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:49 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

 

نمونه سوالات امتحانی  رافع 6


ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:41 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

 

مجموعه سؤالات تستي حسابداري درجه 3


ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:39 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:38 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:36 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

 1 -برنامه اکسل زیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه های زیر است ؟

ا) بانک اطلاعاتی         2) واژه­­ پردازها       3) صفحه گسترده ها           4) برنامه های ترسیمی

2- کدام گزینه آدرس دهی کاملاً مطلق می باشد ؟

1)          $A12)        A$13)        $A$1  4)      A1 

     3-توسط کدام یک از منوها می توان ردیف ، سطر ، ستون و یا سلول به کاربرگ اضافه کرد؟

1)Insert                  2) Windows                  3)   Tools                                 4) File

ادامه مطلبتاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:34 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

شرکتها

طبقه بندی واحدهای انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت و بر اساس قوانین ایران را نام ببرید .

دو مورد از شرکتهایی که وجود شرکتنامه در آنها ضروری است را نام ببرید .

شرکت تضامنی را تعریف کنید .

................... قراردادی کتبی است  و حاوی توافقات انجام شده بین شرکا و ...........  ثبت شرکت تنظیم می شود .

افزایش ارزش دارایی  نسبت به مبلغ ارزش دفتری آن اصطلاحاً ............. گفته می­شود و دربستانکار حساب ............... ثبت می شود.

اگر شریک   در هنگام تصفیه دارای مانده سرمایه ای بدهکار باشد و شریک Y جبران سرمایه وی را بپذیرد ، این رویداد چگونه در دفتر روزنامه ثبت می شود ؟

 


ادامه مطلب


تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:30 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390 | 13:24 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
محتوی استاندارد رایانه کار مالی

بودجه بندی استاندارد رایانه کار مالی

زمان بندی تدریس استاندارد رایانه کارمالی

منابع و کتب کمک آموزشی رایانه کارمالیتاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 12:2 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 12:1 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
                                         توجه:  بخشنامه دروس اختیاری

استاندارد صادرات و واردات کالا                                    استاندارد حسابدار عمومی پیشرفته

استاندارد مامور خرید                                               استاندارد کاست کنترل

استاندارد مسئول سفارشات

استاندارد حسابدار دارایی های ثابت

استاندارد کارور نرم افزار حقوق و دستمزدتاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 12:1 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
        سوالات مرحله تئوری کشوری حسابداری تکمیلیتاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 12:0 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 11:33 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 10:55 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 10:54 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390 | 10:53 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
بانک سوالات حسابداری صنعتی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 | 1:11 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 | 1:0 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 | 0:59 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 | 0:53 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
فصل اول                               بازرگانی

مفهوم بازرگاني را بيان كنيد؟
تعريف حقوقي بازرگان را بنويسيد؟
انواع معاملات بازرگاني را نام ببريد؟
معاملات بازرگاني ذاتي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
معاملات بازرگاني تبعي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
دلال كيست توضيح دهيد؟
حق العمل كار كيست توضيح دهيد؟
عامل كيست توضيح دهيد؟
تعريف فني بازرگان را بنويسيد؟
وظايف بازرگان در چند گروه قابل بحث است نام ببريد؟
وظايف حقوقي بازرگان را نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
دفاتري كه بازرگان نگهداري مي كند را نام ببريدو يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
با رسم نمودار وظايف اقتصادي و اجتماعي بازرگان را بنويسيد؟
استفاده كنندگان از خدمات بازرگاني چه كساني هستند نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
منظور از مصرف نهايي و مصرف واسطه اي چيست بنويسيد؟
درباره اطاق بازرگان و صنايع و معادن به طور مختصر توضييح دهيد؟
بازرگاني را از نظر قلمرو مكاني فعاليتها به چند نوع مي توان تقسيم نمود نام ببريد؟
بازرگاني داخلي يعني چه توضيح دهيد؟
بازرگاني خارجي يعني چه توضيح دهيد؟
منظور از اينكه گفته مي شود كه كشوري نسبت به كشوري ديگر برتري مطلق دارد چيست توضيح دهيد؟
منظور از اينكه گفته مي شود كه كشوري نسبت به كشوري ديگر برتري نسبي دارد چيست توضيح دهيد؟
بازرگاني منطقه اي يعني چه توضيح دهيد؟
يك نمونه از بازرگاني منطقه اي مثال بزنيد و بنويسيد شامل چه كشور هايي است؟
انواع واحد هاي بازرگاني بر حسب نوع مالكيت آنها به چند گروه عمده تقسيم مي شوند نام ببريد؟
واحد هاي بازرگاني خصوصي را توضيح داده و انواع آن را نام ببريد؟
دو مورد از امتياز هاي واحد هاي بازرگاني انفرادي را بنويسيد؟
دو مورد از محدوديت هاي واحد هاي بازرگاني انفرادي را بنويسيد؟
شركت هاي بازرگاني غير سهامي را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
دو مورد از ويژگي هاي شركت هاي غير سهامي را بنويسيد؟
اصطلاح هاي (كار آفرينان / شركت هاي شخصيتي/ شركت هاي سرمايه اي/ شركت هاي كميتي/ مالكيت مشاع ) را بطور مختصر تعريف كنيد؟
دو مورد از امتيازات شركت هاي بازرگاني غير سهامي را بنويسيد؟
دو مورد از محدوديت هاي شركت هاي بازرگاني غير سهامي را بنويسيد؟
شركت هاي سهامي را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
شركت هاي سهامي عام را تعريف كنيد؟
شركت سهامي خاص را تعريف كنيد؟
دو مورد از مزاياي شركت هاي سهامي را بنويسيد؟
در واحد هاي بازرگاني دولتي اعمال دولت را به چند گروه مي توان تقسيم كرد نام برده و هر كدام را به طور مختصر توضيح دهيد؟
شركت هاي تعاوني را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
تجارت الكترونيك چيست و يك نمونه از آن را بنويسيد؟
در ارتباط با مقايسه تجارت الكترونيك و تجارت كاغذي فقط دو مورد را بنويسيد؟
دو دليل براي ضرورت روي آوردن شركت ها به تجارت الكترونيك را بنويسيد؟
دو مورد از مشكلات استقرار تجارت الكترونيك در ايران را بنويسيد؟

فصل دوم                             بازار

براي مفهوم بازار دو تعريف بيان شده است يكي را به دلخواه توضيح دهيد؟
با بيان كوتاه بازار را تعريف كنيد؟
جيره بندي يعني چه و اشكالات آن را بنويسيد؟
يكي از راه هايي كه درست مي تواند از توليد كنندگان حمايت نمايد رانوشته و مختصرا توضيح دهيد؟
سه مورد از عوامل موثر در تشكيل بازار را بنويسيد؟
مباني كه بر اساس آنها مي توان بازارها را طبقه بندي نمود نام ببريد؟
انواع بازارها را از نظر نوع كالاها و خدمات مورد مبادله را نام ببريد و يك مورد را به دلخواه تعريف كنيد؟
دو تفاوت بين اوراق قرضه و سهام بيان كنيد؟
اوراق بهادار چيست و بازارهايي كه به وجود مي آورند را نام ببريد؟
بازار مكاره چگونه بازاري است توضيح دهيد؟
انواع بازارها را از لحاظ مكان آنها چند دسته هستند نام ببريدو يك مورد را به دلخواه شرح دهيد؟
انواع بازارها را از لحاظ زمان تشكيل آنها چند دسته هستند نام ببريد و يك مورد را به دلخواه توضيح دهيد؟
بازارها را از لحاظ نحوه تعيين قيمت چند نوع هستند و يك مورد را توضيح دهيد؟
سازمان اوپك در چه سالي بوجود آمد مركز آن كجاست و كشورهاي عضو آن را نام ببريد؟
چه موقع توليد كنندگان عمده با همديگر تباني خواهند نمود و سه مورد معروف اين تباني را نام ببريد؟
اصطلاحات زير را تعريف كرده و براي هر كدام يك مثال بزنيد؟( تراست/ كارتل/ هلدينگ )
به طور مختصر بازار رقابت انحصاري را توضيح داده و مثال بزنيد؟
به طور مختصر نقش تبليغ و علائم تجاري را در بازار رقابت انحصاري توضيح دهيد؟

فصل سوم                                    بورس

1.مفهوم بورس را بيان كنيد؟
2.انواع بورس را نام برده و هر كدام را به طور مختصر توضيح دهيد؟
3.وظايف بورس يعني چه و 3مورد آن را بنويسيد؟
4.منظور از بازار شفاف چيست به طور مختصر توضيح دهيد؟
5.براي اينكه شركتهاي عضو بورس اطلاعات روشن و دقيقي ارائه دهند سازمان بورس چه اقدامي انجام داده است به طور مختصر توضيح دهيد؟
6.به طور مختصر 3مورد از مزاياي بورس را توضيح دهيد؟
7.فوايد بورس براي سرمايه گذاران را نام برده و يك مورد آن را بدلخواه توضيح دهيد؟
8.از مزاياي بورس براي بنگاههاي عرضه كننده اوراق بهادار دو مورد را بنويسيد؟
9.اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟{خطر بازار/خطر تجاري}
10.سه روش متداول در سرمايه گذاري در بورس را نام برده و يك مورد آنرا بطور مختصر توضيح دهيد؟
11.سه دستور از دستوراتي كه مي توان از آنها در ارزيابي سهام بعنوان راهنما استفاده نمودرا بنويسيد؟
12.اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟{نسبت سريع/نسبت جاري/پوشش سود سهام/E/P}
13.بازده كل سهام يعني چه توضيح دهيد؟
14.منظور از سهام جايز چيست توضيح دهيد؟
15.منظور از در آمد هر سهم چيست توضيح دهيد؟
16.متقاضي خريد سهام چه فرمي را بايد تكميل نمايد؟
17.متقاضي فروش سهام بايد چه فرمهايي را تكميل نمايد؟
18.هزينه هايي كه خريدار و فروشنده سهام در بازار بورس تهران مي بايست پرداخت نمايد را طي جدولي نمايش دهيد؟
19.در اعلاميه خريد و فروش سهام چه مواردي ذكر مي شود نام ببريد؟
20.در ورقه سهم چه نكاتي بايد ذكر شود بنويسيد؟
21.بطور مختصر راجع به تاريخچه بورس تهران توضيح دهيد؟
22.اركان بورس تهران را نام برده و يك مورد آن را بدلخواه توضيح دهيد؟
23.كار گزار بورس بايد داراي چه شرايطي باشد 4مورد آن را بنويسيد؟

فصل چهارم                              استاندارد

1.تعريف استاندارد را بنويسيد؟{الف:از نظر سازمان جهاني ب:از نظر قانون موسسه استاندارد ايران}
2.استاندارد كردن يعني چه توضيح دهيد؟
3.بطور مختصر راجع به هدف استاندارد توضيح دهيد؟
4.فوايد استاندارد را نوشته و يك مورد آن را بطور مختصز توضيح دهيد؟
5.انواع استانداردها را نام ببريد؟
6.اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟{ استاندارد ملي/ استاندارد منطقه اي/ استاندارد بين المللي }
7.مهمترين سازمانهاي بين المللي استاندارد را نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
8.استاندارد محصولات كشاورزي چگونه بيان مي شود بطور مختصر توضيح دهيد؟
9.چگونه مي توان بر اجراي استانداردها نظارت نمود توضيح دهيد؟

فصل پنجم                  بانکداري

1.بطور خلاصه توضيح دهيد که بانکها امروزه چه وظايفي در زندگي اقتصادي دارند؟
2.اعتبار يعني چه توضيح داده و انواع آنرا نام ببريد؟
3.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{اعتبار تجاري/اعتبار بانکي/پول تحريري/اشخاص حقيقي/اشخاص حقوقي}
4.در ايران براي اولين بار در چه زماني سکه ضرب شد؟
5.ذخيره قانوني چيست توضيح دهيد؟
6.قدرت بانکها در مورد ايجاد اعتبار به چند طريق محدود مي شود نام برده و يک مورد آنرا بدلخواه توضيح دهيد؟
7.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{اتاق پاياپاي/تنزيل/حجم پول در گردش و نحوه محاسبه آن}
8.سپرده يعني چه توضيح دهيد؟
9.سپرده ها بر اساس منبع ايجاد آن بر چند نوع هستند نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
10.سپرده ها بر اساس تعهد بانک نسبت به زمان پرداخت آن بر چند نوع هستند نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
11.سپرده غير ديداري بر چند نوع مي باشد نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
12.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{شبه پول/نقدينگي بخش خصوصي/سرعت گردش پول}
13.بانکها چند نوع عمليات اقتصادي انجام مي دهند نام ببريد؟
14.عمليات اعتباري بانکها را توضيح داده و انواع آنرا نوشته و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
15.بانکهاي تخصصي که در ايران وجود دارند را نام ببريد؟
16.اعتبار اسنادي چيست و نمودار مربوط به آنرا رسم کرده و توضيح دهيد؟
17.اهداف دولت را در نظارت بر ارزها را بنوسيد؟
18.بطور خلاصه ضرورت و اهميت مشارکت بانکها در امور اقتصادي را بنويسيد؟
19.بر اساس طرح ادغام بانکها سيستم بانکي کشور شامل ه بانکهائي است؟
20.بانکهاي تجاري ايران را نام ببريد؟
21.دو راه از راههائي که بانک مرکزي ايران بر امور پولي و بانکي کشور نظارت مي کند را بنويسيد؟
22.در قانون عمليات بانکي بودن ربا انواع سپرده هاي قرض الحسنه چند نوع است نام ببريد؟
23.انواع تسهيلات مالي اعطايي بانکها به واحد هاي بازرگاني را نام ببريد و هر کدام را بطور مختصر توضيح دهيد؟
24.چشم انداز آينده بانکداري در ايران را چگونه پيش بيني مي کنند بطور خلاصه توضيح دهيد؟
25.نقش بانکها را در تجارت الکترونيک به طور خلاصه توضيح دهيد؟


فصل ششم                                 ارتباطات

1.مفهوم ارتباط را بنويسيد؟
2.اهميت ارتباط را بنويسيد؟
3.انواع شبکه هاي ارتباطي را نام ببريد؟
4.حمل کنندگان درجه يک را تعريف کرده و انواع آنرا نام برده و يک مورد را بدلخواه توضيح دهيد؟
5.حمل کنندگان درجه دو را تعريف کرده و انواع آنرا نام برده و يک مورد را بدلخواه توضيح دهيد؟
6.هزينه حمل و نقل را تعريف کرده و عواملي را که در يقين ميزان آن موثر است را نيز بنويسيد؟
7.بارنامه را تعريف کرده و انواع آنرا نام برده و يک مورد آنرا بدلخواه توضيح دهيد؟
8.موارد زير را بطور خلاصه تعريف کنيد؟{نقش حمل و نقل در بازرگاني و اقتصاد جامعه/نقش مخابرات و خدمات آن به امور بازرگاني/نقش پست و خدمات آن به امور بازرگاني}


فصل هفتم                           بيمه

1.مختصري راجع به تاريخچه بيمه بنويسيد؟
2.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{بيمه/بيمه گر/حق بيمه/بيمه گذار/حق مالي}
3.مهمترين اقسام بيمه هاي بازرگاني را نام ببريد؟
4.اصطلاحات زير را بطور خلاصه تعريف کنيد؟{بيمه شخص ثالث/بيمه اتکايي/بيمه کالادر مقابل خطر}
5.انواع بيمه اتکايي را نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
6.در هرفعاليت بازرگاني چند نوع خطر احتمال رخ دادنش وجود دارد بنويسيد؟
7.براي جلوگيري از معرض خطر و خسارت قرار گرفتن موجودي انبار به علت آتش سوزي و...دو راه بنويسيد؟
8.براي جلوگيري از تنزل قيمت موجودي انبار دو راه بنويسيد؟
9.براي جلوگيري از خطر غير قابل وصول بودن مطالبات دو راه بنويسيد؟
10.مواردي که مي بايست در بيمه نامه ذکر گردد را بنويسيد؟
11.دو مورد از وظايف و تعهدات بيمه گر را بنويسيد؟
12.دو مورد از وظايف و تعهدات بيمه گذار را بنويسيد؟

 فصل هشتم                 بازار يابي

1.از اواسط قرن بيستم وضعيت کشور هاي پيش رفته از نظر توليد چگونه شد و چه نتيجه اي به همراه داشت؟
2.عمليات بازاريابي يعني چه؟
3.بازاريابي را تعريف کنيد؟
4.تحول بازاريابي را بطور اختصار بنويسيد؟
5.ويژگيهاي يک بازارياب خوب را بنويسيد؟
6.موسسه بازاريابي را تعريف کرده و انواع آنرا نام ببريد؟
7.عمده فروشي يعني چه توضيح دهيد؟
8.خدمات اقتصادي عمده فروشان را نام ببريد؟
9.منظور از مصرف واسطه اي چيست توضيح دهيد؟
10.آژانسهاي واسطه اي يعني چه توضيح دهيد؟
11.خرده فروشي يعني چه و انواع آنرا نام ببريد؟
12.علومي که در بررسيهاي بازاريابي موثراند را نام ببريد؟
13.دو عامل اساسي اقتصادي که در بررسيهاي بازاريابي بايد مورد توجه قرار گيرد نام برده و بطور خلاصه توضيح دهيد؟
14.انگيزهاي اساسي که ميل به خريد را پديد مي آورد را نام برده مولفه هاي آنها را نيز ذکر کنيد؟
15.چند نوع مشخص قصد خريد در مصرف کنندگان وجود دارد آنها را نام ببريد؟
16.تبليغ بازرگاني يعني چه توضيح دهيد؟
17.هدف يک تبليغ بازرگاني را بنويسيد؟
18.دو مورد از نظرات کساني که با انجام تبليغات موافق هستند را بنويسيد؟
19.دو مورد از نظرات کساني که با انجام تبليغات مخالف هستند را بنويسيد؟
20.نکاتي که قبل از انجام تبليغ بايد مورد توجه قرار گيرند را نام ببريد؟
21.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{برنامه تبليغ بلند مدت/ برنامه تبليغ کوتاه مدت/ برنامه تبليغ مستقيم/ برنامه تبليغ غيرمستقيم}
22.هر برنامه تبليغي که مي خواهد تهيه و اجرا شود بايد پاسخگوي چند سوال باشد بنويسيد؟
23.پاره اي از وسايل تبليغ را نام ببريد؟
24.روشهاي يقين مخارج تبليغات را نام ببريد؟
25.آژانسهاي تبليغاتي چگونه موسساتي هستند تعريف کنيد؟
26.فروش شخصي يعني چه؟
27.از وجه اشتراک فروش شخصي و تبليغات فقط دو مورد را بنويسيد؟
28.از تفاوت هاي فروش شخصي و تبليغات فقط يک مورد را بنويسيد؟

بخش سوم                            امور بازرگاني بين الملل
              فصل نهم                           بازرگاني خارجي

1.بازرگاني خارجي را تعريف کنيد؟
2.پايه و اساس نظري بازرگاني خارجي چيست تعريف کنيد؟
3.انواع بازرگاني خارجي را نام ببريد؟
4.مشکلات اساسي بازرگاني خارجي تهاتري را بنويسيد؟
5.پاره اي از دلايل ضعف صدور کالاهاي غير نفتي به بازارهاي جهاني را بنويسيد؟
6.اهميت بازرگاني خارجي را بطور مختصر توضيح دهيد؟
7.سه مورد از منافع بازرگاني خارجي را بنويسيد؟
8.دو مورد از مضّرات بازرگاني خارجي را بنويسيد؟
9.رابطه مبادله را تعريف کنيد؟
10.راههاي مداخله دولت در بازرگاني خارجي را فقط نام ببريد؟
11.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{حقوق گمرکي/سود بازرگاني/تراز پرداخت ها/سياست بازرگاني/سياست مالي/تعرفه گمرکي}
12.دلايل طرفداران رويّه حمايتي دولت از بازرگاني خارجي را فقط نام ببريد؟
13.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{رويّه حمايتي/کشش تقاضا}
14.دلايل مخالفان رويّه حمايتي دولت از بازرگاني خارجي را فقط نام ببريد؟


   فصل دهم                     اصطلاحات بازرگاني بين الملل

1.سه تعريف در مورد دامپينگ ارائه گرديده است آنها را بيان کنيد؟
2.انواع دامپينگ را نام ببريد؟
3.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{ دامپينگ فصلي/ دامپينگ کوتاه مدت/ دامپينگ بلند مدت}
4.شرايط لازم براي انجام موفقيت آميز دامپينگ را بنويسيد؟
5.آثار اقتصادي دامپينگ را در ارتباط با موارد زير بنويسيد؟
     الف:براي کشور وارد کننده
     ب:براي کشور صادر کننده
     ج:براي اقتصاد بين المللي
6.صنايع هزينه افزا چه نوع صنايعي هستند توضيح دهيد؟
7.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{آربيتراژ/ آربيتراژورها/اسپکولاسيون/اسپکولاتور}
8.انواع اسپکولاسيون را نام ببريد؟
9.اسپکولاسيون با ثبات را بطور مختصر توضيح دهيد؟
10.اسپکولاسيون بي ثبات را بطور مختصر توضيح دهيد؟
11.اختصارات بازرگاني وظايف خريدار و فروشنده را در دو بخش مشخص مي سازد اين دو بخش را نام برده و بطور مختصر توضيح دهيد؟
12.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{{Fas/Ex-Works/For-Fot/Fob/C&F/CIF/Ex-SHIP
13.انواع Ex-SHIP را نام برده و توضيح دهيد؟تاريخ : چهارشنبه هفدهم اسفند 1390 | 10:16 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

این 2 مسئله رادرنرم افزارحاسب ملی اجرا وثبت نمایید .

الف )واردنرم افزار شوید

1- مانده های زیر درابتدای سال مالی 1370موسسه رهنما پویان (خریدوفروش کامپیوتر)به شرح زیر است:

بانک (ملی شعبه پتروشیمی ) 12000000بدهکاران (آقای سلیم )3000000ملزومات 2000000اثاثه 3000000 بستانکاران (مهیاری ) 3000000سرمایه رهنما 17000000

01/04/70افتتاح حساب جاری بانک ملی شعبه آزادی وواریز  8000000ریال

 

 03/04/70خریدنقدی یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 7000000        

      

04/4/70 خرید نسیه اثاثه به مبلغ 400000 از آقای سلامت

 

07/04/70 خرید سه دستگاه کامپیوتر به مبلغ 1200000با شرط (ن/30 2/10)طبق فاکتور از شرکت تراشه

 

09/04/70 مدیر شرکت 50000 ریال برای پرداخت هزینه برق منزل برداشت نمود.

 

10/04/70 یکی از کامپیوترها به علت عیب و نقص برگشت داده شد.

 

16/04/70 با شرکت تراشه تسویه حساب شد.

 

20/04/70 فروش نقدی یک دستگاه کامپیوتر به مبلغ 1600000 به آقای الوند

 

25/04/70 پرداخت  100000 ریال به آقای سخا از جاری 1500 ملی جهت شارژ تنخواه

 

30/04/70 پرداخت 150000 ریال بابت حقوق کارکنان

 

31/04/70  محاسبه استهلاک دوماهه کامپیوتر به روش خط مستقیم با فرض آنکه عمر مفید 4 سال و ارزش

 اسقاط آن 60000 ریال و بهای تمام شده آن 150000 ریال باشد.

 

بعدازثبت اطلاعات راذخیره نمایید .

ازنرم افزار خارج شوید.

 

جمع بارم                                                                                                                                                                100

 

بسمه تعالی

نام:                                                                             آرمون عملی رایانه رایانه کار حسابداری                                         مدت:

نام خانوادگی:                                                                      هنرستان زمان:                                                                   

بارم هر مسئله عملی 20 نمره می باشد.                           توجه:این مسائل باید در کارگاه اجرا و انجام شود                                                                                                                                  

2- مانده های زیر در ابتدای سال مالی فروشگاه لوازم خانگی زاگرس در دست است .

الف )واردنرم افزار شوید

 

موجودی بانک (ملت- شعبه شرکت گاز) 000/000/4 بدهکاران(آقای شیرازی ) 000/600/2 ریال موجودی 

 

صندوق (یک) 000/000/3 ریال اثاثه 000/500/1  بستانکاران(خانم پیروزی ) 4400000 وسیله  نقلیه 2200000

 

سرمایه 5900000

 

01/02/80  واریز 000/000/10 به حساب جاری بابت سرمایه

 

03/02/80  خرید میز و صندلی به مبلغ 000/000/1 بطور نسیه

 

08/02/80  خرید 5 دستگاه یخچال دنا به بهای هر دستگاه 000/200/1 صدور چک خرید  از آقای زارعی

 

09/02/80 برگشت یک دستگاه یخچال  به علت  عیب و نقص

 

15/02/80 فروش  2 دستگاه به بهای هر دستگاه  000/500/1 به طور نسیه به آقای سلامت

 

20/02/80 خرید ملزومات مورد نیاز فروشگاه  بطور نقدی شامل (برگه A4 و لوازم التحریر...) به مبلغ 000/450 ریال.

 

25/02/80 پرداخت  اجاره یکساله ساختمان به طور نقد به مبلغ 000/000/5

 

30/02/80 پرداخت 000/000/2  به آقای حسینی بابت تنخواه گردان

 

08/03/80 چک تاریخ  08/02/80 پاس شد.

 

10/03/80  با آقای سلامت تسویه حساب شد.

 

بعدازثبت اطلاعات راذخیره نمایید .

ازنرم افزار خارج شوید.

جمع بارم                                                                                                                                                                100

 

بسمه تعالی

نام:                                                                             آرمون عملی رایانه رایانه کار حسابداری                                         مدت:

نام خانوادگی:                                                                      هنرستان زمان:                                                                   

بارم هر مسئله عملی 20 نمره می باشد.                           توجه:این مسائل باید در کارگاه اجرا و انجام شود                                                                                                                                  

این 3مسئله رادرنرم افزاررافع6 اجراوثبت نمایید.

1)واردنرم افزارشوید

2)دفترمالی سال1388رابااطلاعات زیرواردنمایید:

نام شرکت :بازرگانی پرند

کد اقتصادی :25426251

نام مدیرعامل :آقای بابایی مهر

زمینه کاری :بازرگانی

نشانی :قم  شهرک پردیسان پلاک 52

3)سندافتتاحیه رابرای ابتدای سال 1388با مشخصات زیر واردکنید:

بانک (تجارت -شعبه ری )   1200000 بستانکاران (خانم صولتی )500000

زمین                                 25000000   مالیات پرداختنی   220000

بدهکاران (آقای طهماسب )  750000   سرمایه (آقای بابایی مهر)     x

ساختمان                           15000000   

وسائط نقلیه                      12000000 

4- اسناد موقت زیر را تنظیم کنید.

15/01/89 سرمایه گذاری مجدد  صاحب موسسه به طور نقدی مبلغ 10000000 ریال واریز به حساب جاری موسسه .

20/01/89 خرید یک دستگاه رایانه و صدور چک یک ماهه از حساب جاری موسسه به شماره 418 به میلغ 4000000 ریال

31/01/89 پرداخت حقوق فروردین کارکنان به مبلغ 500000

01/02/89 خرید 150 واحد کالا از قرار هر واحد 800000 ریال از آقای سپهری که به طور نسیه خریداری شد.

05/02/89 فروش 75 واحد کالا از قرار هر واحد 100000 ریال به آقای عظیمی به طور نقدی با 2 درصد تخفیف دریافت شد.

15/02/89 به علت عیب و نقص 5 واحد کالا فروخته شده برگشت داده شد.

17/02/89 جهت شارژ تنخواه به آقای امیدی طی چک 700000 ریال پرداخت شد.

19/02/89 بابت پرداخت قبض تلفن 150000 ریال به حساب جاری پرداخت شد.

20/02/89  خانم گرامی براتی به مبلغ  550000 ریال به عهده اسلامی و در وجه شرکت کیانی  صادر نمود که شرکت کیان آن را قبولی نوشت.

21/02/89 محاسبه استهلاک دو ماهه رایانه به روش خط مستقیم با عمر مفید 4 سال و ارزش اسقاط  600000 و بهای تمام شده  400000 را انجام دهید.

30/02/89  چک تاریخ 20/01/89 پاس شد.

مطلوبست بعد از وروردبه نرم افزار:

1-ثبت درسندافتتاحیه

2-ثبت دراسنادموقت

3-نمایش دفترروزنامه اسنادموقت برحسب تاریخ

4-نمایش ترازآزمایشی کل اسناد

5-اسنادموقت رابه اسناددائم منتقل کنید

6-بعدازگرفتن نسخه پشتیبان به نام خود ازنرم افزارخارج شوید.

جمع بارم                                                                                                                                                                100

 

بسمه تعالی

نام:                                                                             آرمون عملی رایانه رایانه کار حسابداری                                         مدت:

نام خانوادگی:                                                                      هنرستان زمان:                                                                   

بارم هر مسئله عملی 20 نمره می باشد.                           توجه:این مسائل باید در کارگاه اجرا و انجام شود                                                                                                                                  

 

2)-دفترمالی سال 1386موسسه بازرگانی سایه بان با کداقتصادی 135952ومدیرعاملی خانم شریف زاده درنرم افزار رافع 6ثبت کنید.

*  سند افتتاحیه برای ابتدای سال 1386 را بامشخصات زیر وارد کنید .

 

بانک تجارت شعبه آزادی 25000000                   بستانکاران آقای  مهربان 10000000

بدهکاران آقای  احمدی      30000000                    وام پرداختنی                  5000000         

زمین                               25000000                     حقوق پرداختنی           22000000

ساختمان                          15000000                     سرمایه                         70000000

 

وسائط نقلیه اتومبیل      12000000    

* اسنادموقت را به ترتیب شماره ثبت کنید.

 

1- خریدزمین به طور نسیه ازآقای شمس 5000000ریال

 

2- سرمایه گذاری مجددوواریزآن به حساب جاری موسسه به مبلغ 54000000ریال

 

3- خرید کامپیوترمدل سامسونگ طی چک به مبلغ 4000000ریال

 

4- فروش 100واحد کالا به قیمت هرواحد 80000ریال که نیمی ازآن نقدی دریافت ومابقی نسیه می باشد

 

5-پرداخت 10000000ریال به آقای عظیمی جهت شارژتنخواه ازحساب جاری موسسه

 

6- پرداخت 55000ریال بابت هزینه تلفن و289000ریال بابت حقوق کارکنان  طی چک

 

*بعدازثبت سندافتتاحیه واسنادموقت نسخه پشتیبان رابه نام خود(آزمون دهنده) ذخیره کنید .

*سرعت عمل بسیارمهم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع بارم                                                                                                                                                                100

 

 

بسمه تعالی

نام:                                                                             آرمون عملی رایانه رایانه کار حسابداری                                         مدت:

نام خانوادگی:                                                                      هنرستان زمان:                                                                   

بارم هر مسئله عملی 20 نمره می باشد.                           توجه:این مسائل باید در کارگاه اجرا و انجام شود                                                                                                                                  

)-دفتر مالی سال 86 را با ا طلاعات ایجاد نمایید.

نام شرکت: شرکت خدماتی ونوس

کد اقتصادی :88954

نام مدیر عامل:آقای محمدی

زمینه کاری :خدماتی

نشانی: قم میدان اما 45 متری کارگرشرکت خدماتی ونوس

سند افتتاحیه را برای ابتدای سال 86 را بامشخصات زیر را وارد کنید:

صندوق:                12000000                                    حسابهای پرداختی:  6000000

حسابهای دریافتی:  300000                                   سرمایه:                    20000000        

زمین:                      2000000                                 ساختمان:                   5000000  

اثاثه:                       4000000 

اسناد موقت را برای رویدادهای زیر تنظیم کنید(هر رویداد مالی در سند جداگانه تنظیم شود)

1-  خرید اتومبیل مدل GLX  به طور نسیه 6000000

2- سرمایه گذاری مجدد و واریز آن به حساب صندوق موسسه 6500000

3- خرید کلا به طور نقد 1000000

4- پرداخت بدهی مربوط به خرید اتومبیل

06/02/86 خرید 4500000 ریال کالا طی صدور چک به شماره 5130 بانک ملی شعبه آزادی  جاری 432 که پس از 2% تخفیف تجاری مابقی را بحساب جاری واریز کرد:

08/02/86 برگشت تعدادی از کالاهای خریداری شده مورخ 06/02/86 به مبلغ 6000000 ریال

10/02/86 فروش کالا به مبلغ 2000000 ریال به طور نسیه به فروشگاه سحر

15/01/86  آقای حسینی در این تاریخ مبلغ 200000 ریال را طی چکی به شماره 5131 بانک ملی شعبه آزادی جاری 432 بعنوان تنخواه دریافت نمود.

30/02/86 آقای حسینی  500000 ریال از وجه نزد خود خود برای خرید ملزومات(مایع شوینده و ضد عفونی کننده) و 100000 ریال بابت هزینه های آب و برق مصرفی شرکت پرداخت می نماید(به روش تنخواه متغیر وارد نرم افزار نمایید).

آقای محمدی  براتی  را به مبلغ  1000000 ریال از طرف آقای  احمدی دریافت نمود و قبولی برات را اعلام نمود.

محاسبه اتهلاک یک ماهه ساختمان شرکت به قیمت تمام شده  20000000 ریال با فرض اینکه عمر مفید آن         5  سال و ارزش اسقاط  5000000 ریال باشد ثبت استهلاک  یک  ماهه به روش خط مستقیم را محاسبه نمایید.

مطلوبست:

دفتر روزنامه اسناد موقت را بر اساس شماره اسناد نمایش دهید.

دفتر معین اسناد موقت را بر اساس شماره اسناد نمایش دهید.

تراز آزمایشی حسابهای کل همه اسناد را به روش استاندارد نمایش دهید . 

سرعت عمل وازنرم افزار خارج شوید.تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 | 12:15 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
 

1- پنج کارگر طی هفته گذشته 300ساعت کار انجام داده اند، 20 ساعت از کار عادی کارگران بین ساعت 22 تا6صبح

 روز بعد انجام شده است . نرخ دستمزد ساعتی کارگران 6400 ریال است و کارگران غیر نوبت کارند.

مطلوب است : محاسبه و ثبت دستمزد استحقاقی                                                                               ( 6نمره )     

                                                                                                                                                                                                           

2- کارگران یک کارخانه طی ماه گذشته 5500 ساعت کار کرده اند 80 ساعت از کار آنان به عنوان اوقات تلف شده

منظور شده است .کارگران اضافه کاری نداشته اند و نرخ دستمزد آنان به طور متوسط ساعتی 3800 ریال بوده است

مطلوب است :   محاسبه و ثبت دستمزد استحقاقی کارگران.                                                            (5/3نمره)

 

3- اطلاعات زیر مربوط به نوبت کاری 3 کارگر طی 4 هفته متوالی می باشد.

کارگر شماره 1 :      نوبت کار صبح و عصر                    نرخ دستمزد  ساعتی 7300 ریال .

کارگر شماره 2 :      نوبت کار صبح و عصر و شب            نرخ دستمزد ساعتی 6320 ریال.

کارگر شماره 3 :      نوبت کار عصر و شب                      نرخ دستمزد ساعتی 7900 ریال.

مطلوب است :محاسبه و ثبت دستمزد استحقاقی (برای سه کارگر یک ثبت انجام دهید)                           (15نمره)

 

4- کارگری در تاریخ 1/4/71 دریک کارگاه مشغول به کار شد و در تاریخ  31/6/87 خود را باز خرید نمود .آخرین حقوق

دریافتی وی 3200000ریال بود. درصورتی که کارگر متاهل باشد و 18 روز مرخصی طلب داشته باشد.

مطلوب است : محاسبه : حق سنوات – بن – دستمزد ایام مرخصی و عیدی سال87  کارگر فوق.             ( 8نمره )

 

5- حقوق و مزایای کارمندی طبق حکم کارگزینی در سال 87 به شرح زیر است.

حقوق پایه 2850000 ریال –     فوق العاده جذب 1800000 ریال –   فوق العاده بدی آب و هوا 950000 ریال –

 فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 250000 ریال – عائله مندی 366000 ریال – کشیک 300000 ریال – نامبرده در

 تیر ماه  660000 ریال اضافه کاری    - 480000 ریال حق ماموریت و در مرداد ماه  2200000 ریال مزایای غیر نقدی

 -  3300000 ریال عیدی  و 870000 ریال اضافه کاری دریافت نموده است.

مطلوب است  :  محاسبه مالیات بخش دولتی کارمند مذکور.                                                          (75/9نمره)

 

6- کارگری در یک کارگاه  تولیدی مشغول به کار می باشد. در جدول زیر ساعات ورود و خروج کارگر نشان داده شده است کارگر در روز یک ساعت وقت نهار داشته و شروع به کار کارگر ساعت 7 صبح می باشد.

خروج

ورود

روزهای هفته

15:20

16:30

18:20

15:30

16:20

18:20

12:00

7:20

7:00

7:00

7:00

7:30

7:15

7:00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه


مطلوب است :ساعات اضافه کاری کارگر اگر از شنبه تا پنج شنبه روزی 7 ساعت و 20 دقیقه کار کند.       (5نمره)

 

7- اطلاعات زیر جهت تنظیم لیست حقوق و دستمزد خرداد ماه 87 یک کارگاه تولیدی ارائه شده است .

شماره

کارگر

روزهای

کارکرد

دستمزد

روزانه

   وضعیت

     تاهل

    حق

   جذ ب

اضا فه

 کاری

شب کاری

نوبت کاری

 مساعده

بدهی به

 تعاونی

 

1

 

31

 

95000

   متاهل

یک فرزند

 

600000

   _

 

   _

 

صبح و شب

 

450000

 

260000

 

2

 

29

 

78000

 

   مجرد

 

900000

    30

  ساعت  

52:30

 ساعت

    _

 

300000

 

120000

 

3

 

28

 

210000

   متاهل

دو فرزند

 

1200000

 45:20

  ساعت

   25

 ساعت

    _

 

200000

 

280000

مطلوب است :تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارگران.(نوشتن ریز محاسبات ضروری می باشد)              (75/52نمره)تاريخ : یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 | 10:20 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

161- مانده حساب بدهکاران و ذخیره م.م به ترتیب 4230000 و 158000 ریال بدهکار است. چنانچه 10%  مانده حساب بدهکاران ذخیره ایجاد نمایند ثبت طرف بستانکار کدام است؟

الف) ذخیره م.م 518000 ریال                 ب) ذخیره م.م 581000 ریال

ج) هزینه م.م 238000 ریال                    د) الف و ب

162- در پایان سال مانده از قبل حساب بدهکاران 3600000 ریال و ذخیره م.م 988000 ریال می باشد. چنانچه همه ساله 10% مانده حساب بدهکاران ذخیره شود ثبت کدام اصلاحی در 29/12 به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟

الف) هزینه م.م 360000 ریال    ذخیره م.م 360000 ریال

ب) ذخیره م.م 628000 ریال    سایر درآمدها 628000 ریال

ج) هزینه م.م 628000 ریال     سایر درآمدها 628000 ریال

د) الف و ب صحیح است

163- اگر مؤسسه ای برای اولین سال تشکیل و حسابی به نام ذخیره م.م نداشت و نسبت به سوخت شدن یا لاوصول بودن تمام یا قسمتی از مطالبات یقین پیدا کرد موسسه مذکور مبلغ سوخت شده حسابهای دریافتنی را چگونه ثبت می کند؟

الف) بدهکاران کاهش داده یعنی بستانکار نموده  

ب) بدهکاران افزایش داده یعنی بدهکار کرده

ج) هم بدهکار و هم بستانکار را افزایش داده

د) ب و ج صحیح است

164- مؤسسه داراب در اولین سال تاسیس مبلغ 100000 ریال بدهی آقای الف را به علتور شکستگی سوخت تلقی می نماید. ثبت روزنامه ای شرکت به کدام صورت است؟

الف) حسابهای دریافتنی بستانکار- هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار

ب) حسابهای دریافتنی بدهکار – هزینه مطالبات سوخت شده بستانکار

ج) حسابهای دریافتنی بدهکار – ذخیره مطالبات سوخت شده بستانکار

د) ذخیره مطالبات سوخت شده بدهکار – حسابهای دریافتنی بستانکار

165- کدامیک از روشهای زیر در مورد شناسایی روشهای محاسبه مطالبات مشکوک الوصول مناسب است؟

الف) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول برمبنای درصدی از فروش

ب) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول به روش مستقیم

ج) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول برمبنای درصدی از مانده حسابهای دریافتنی

د) هرسه مورد

166- حساب اندوخته مطالبات مشکوک الوصول جزء کدام حسابها و چه ماهیتی دارد؟

الف) حساب بدهکاران و ماهیت بدهکار دارد

ب) حساب دارایی و ماهیت بستانکار دارد

ج) حساب بستانکاران و ماهیت بستانکار دارد 

د) حساب دریافتنی و ماهیت بدهکار دارد

167- از مشخصات دارایی ثابت کدامند؟

الف) استهلاک پذیرند                         ب)عدم اختصاص آنها برای فروش به مشتریان

د) عمر بادوام و طولانی                      د) هرسه مورد

168- دارایی های ثابت را به چند دسته تقسیم می کنند؟

الف) زمین و ساختمان و اثاثه              ب) مشهود و نا مشهود

ج) متغیر و ثابت                                 د) دارایی های فیزیکی و عینی

169- کدامیک از گزینه های زیر در خرید دارایی ثابت به اقساط صحیح می باشد؟

الف) مبلغ اقساط و میزان بهره متعلق به هر قسمت به طور جداگانه مشخص شده باشد.

ب) قسمتی از بهای دارایی نقدا و بقیه در سالهای بعد پرداخت شود.

ج) مبلغ بهره متعلق از اصل بهای دارایی تفکیک و معلوم نشده باشد.

د) الف و ج صحیح است.

170- از دارایی های زیر کدامیک ثابت و دارای استهلاک پذیری است؟

الف) زمین             ب) اثاثه                 ج) موجودی کالا             د) ملزومات

171- اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه که قیمت تمام شده آن 1300000 ریال بود را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت 3400000 ریال معاوضه کنیم و 2000000 ریال نقدا بپردازیم سود و زیان حاصل از این معامله چند ریال است؟

الف) 100000 ریال زیان                        ب) 100000 ریال سود

ج) 1300000 ریال زیان                         د) 1300000 ریال سود

172- کامپیوتری که قیمت نقدی آن 8000000 ریال بود با شرایط نسیه به مبلغ 10000000 ریال خریداری شد. مبلغ 1500000 ریال بابت وسایل جانبی و حدود 400000 ریال برای سرویس آن پرداخت گردید. بهای تمام شده آن چند ریال می باشد؟

الف) 9900000          ب) 11900000          ج) 8000000            د) 10000000

173- وقتی به علت آتش سوزی اثاثه یک شرکت از بین رفته باشد کدام حساب کاهش می یابد؟

الف) سرمایه             ب) صندوق                ج) هزینه متفرقه             د) اثاثه

174- سرقفلی جزء کدام طبقه از حسابهای دارایی هاست؟

الف) دارایی های نامشهود                                  ب) دارایی های سرمایه ای

ج) دارایی های مشهود                                       د) دارایی های متفرقه

175- در طبقه بندی حسابها در ترازنامه حساب حق الامتیاز جزء کدام یک از طبقات حسابهای زیر است؟

الف) هزینه متفرقه         ب) دارایی جاری       ج) بدهی جاری        د) دارایی غیر مشهود

176- کنار گذاردن یک دارایی ثابت فرسوده و غیرقابل استفاده و جایگزینی آن به وسیله یک دارایی جدید چه نامیده می شود؟

الف) افزایش یا الحاق        ب) تعویض یا تولید        ج) تعویض و تبدیل          د) تبدیل و تولید

177- به اقلامی از دارایی ها که دارای عمرطولانی بوده و درامورعادی فعالیت های یک مؤسسه مورد استفاده قرارمی گیرند چه می نامند؟

الف) دارایی های مشهود                 ب) دارایی های نامشهود

ج) دارایی ثابت                            د) هیچکدام

178- تجهیزات و تاسیسات جزء کدام طبقه از حسابهای دارایی هاست؟

الف) دارایی نامشهود                     ب) دارایی های ثابت مشهود

ج) دارایی های متغیر                     د) دارایی های سرمایه ای

179- در ارتباط خرید هریک از انواع دارایی ثابت مشهود کدام گزینه صحیح است؟

الف) خرید دارایی به طور نسیه                                 ب) خرید دارایی به طور نقد و نسیه

ج) خرید دارایی ثابت به صورت معاوضه با دارایی دیگر     د) هرسه مورد

180- موسساتی که اقدام به تولید یا ساخت دارایی ثابت می کنند معمولا چه حسابی را تحت عنوان داراییها افتتاح می کنند؟

الف) قیمت تمام شده                        ب) صندوق                                           

 ج) دارایی در جریان ساخت                د) دارایی های ثابت

181- یک موسسه آموزشی عملیاتی ساخت ساختمان آموزشی خود را به پیمانکار واگذار نموده و مبالغ زیر را پرداخت کرده است خرید یک قطعه زمین به مبلغ 10000000 ریال و بابت حق الزحمه پیمانکار 160000 ریال و بابت تهیه مصالح ساختمانی 1500000 ریال چه ثبتی بدهکار و چه ثبتی بستانکار می شود؟

الف) هزینه عملیاتی و متفرقه بدهکار   صندوق بستانکار

ب) دارایی در جریان ساخت بدهکار    صندوق بستانکار

ج) صندوق بدهکار   دارایی در جریان ساخت بستانکار

د) قیمت تمام شده دارایی بدهکار    صندوق بستانکار

182- تقلیل تدریجی ارزش دارایی های ثابت را به علت فرسودگی و منسوخ شدن چه می نامند؟

الف) بهای تمام شده دارایی                     ب) هزینه های متفرقه دارایی

ج) استهلاک                                          د) هیچکدام

183- حساب استهلاک انباشته در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟

الف) به همراه سایر هزینه ها به حساب سود وزیان منتقل می شود.

ب) جزء حسابهای دائم است و به سال بعد منتقل می شود.

ج) جزء حسابهای موقت است و به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

د) جزء حسابهای دائم است و به خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

184- چه عواملی باید در محاسبه استهلاک مورد توجه قرار گیرد.

الف) بهای تمام شده دارایی ثابت                  ب) عمر مفید

ج) ارزش اسقاط                                         د) هرسه مورد

185- حساب هزینه استهلاک داراییهای بلند مدت در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود؟

الف) یک حساب موقت است و به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

ب) یک حساب دائمی است و به هزینه استهلاک انباشته منتقل می شود.

ج) یک حساب موقت است و به حساب سال بعد منتقل می شود.

د) یک حساب دائمی است و به حساب سال بعد منتقل می شود.

186- خروج یک دارایی ثابت از جریان استفاده در مورد موسسات به چند حالت می تواند باشد؟

الف) به دلیل فروش آن و سروقت                  ب) به دلیل تعویض آن و آتش سوزی

ج) به دلیل افزایش هزینه استهلاک               د) الف و ب

187- موسسه ای یک دستگاه تراش به مبلغ 80000000 ریال خریداری کرده و پیش بینی شده که بعد از 10 سال کار 20000000 ریال ارزش داشته است.هزینه استهلاک سالانه آن چند ریال است ؟

الف) 600000            ب) 6000000               ج) 4000000              د) 8000000

188- درصورتی که استهلاک سالیانه ساختمان مبلغ 10000 ریال برآورد شده باشد ثبت صحیح آن کدام است؟

الف) ساختمان هزینه اسهلاک ساختمان

ب) ذخیره استهلاک ساختمان

ج) هزینه استهلاک ساختمان   استهلاک انباشته ساختمان

د) استهلاک انباشته ساختمان   هزینه استهلاک ساختمان

189- در تاریخ 1/1/67 یک دستگاه اتوبوس به مبلغ 12000000 ریال خریداری شد چنانچه ارزش فرسوده آن پس از 10 سال عمر مفید 6000000 ریال باشد استهلاک آن به روش خط مستقیم بعد از 6 سال چند ریال است؟

الف) 3600000            ب) 6000000             ج) 600000                د) 360000

190- اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه فرسوده که قیمت تمام شده آن 1800000 ریال و مانده حساب استهلاک انباشته آن در تاریخ معاوضه 1200000 ریال است را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت 4000000 ریال معاوضه نماییم و مبلغ 2500000 ریال نقدا بپردازیم سود یا زیان حاصله از این معامله چند ریال است؟

الف) 1000000 ریال سود                        ب) 900000 ریال زیان

ج) 1000000 ریال زیان                            د) 9000000 ریال سود

191- حساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟

الف) به همراه سایر هزینه ها به حساب سود و زیان منتقل می شود.

ب) به سال بعد انتقال می یابد.

ج) به حساب ذخیره استهلاک منتقل می شود.

د) به حساب استهلاک انباشته در پایان دوره بسته می شود.

192- در کدام مورد حساب کالای امانی در دفاتر امر بستانکار می شود؟

الف) زیان امانی           ب) سود امانی            ج) هزینه انجام شده            د) ارسال کالا

193- در ثبت کدامیک از موارد زیر حساب امر در دفاتر حق العمل کار بستانکار می شود؟

الف) حق العمل فروش                             ب) هزینه های انجام شده

ج) بهای کالای فروش رفته                         د) حواله ارسال شده

194- در ثبت قیمت تمام شده کالای فروخته نشده نزد حق العمل کار چه حسابی بستانکار می شود؟

الف) حساب موجودی کالا نزد گیرنده کالای امانی           ب) حساب عملکرد

ج) حساب کالای امانی                                              د) حساب کالای ارسالی

195- حق العمل کار کسی است که:

الف) در فروش های نسیه سعی و کوشش در وصول مطالبات نماید.

ب) طبق نظر مشتریان قیمت کالا را تغییر دهد.

ج) تصفیه حساب فروش کالا بر طبق قراردادی که با آمر دارد و ارسال صورت حساب فروش در فواصل معین

د) الف و ج

196- اگر حق العمل کار بابت حمل کالا مبلغی را پرداخت نماید دردفاتر آمر کدام حساب بدهکار می شود؟

الف) کالای امانی                                  ب) کالای ارسالی

ج) آمر                                                  د) هزینه حمل

197- درچه صورتی بانک ودیعه ثبت سفارشات را براساس تعرفه کالا دریافت می کند؟

الف) مجاز بودن ورود کالا                              ب) تحویل پرو فرما

ج) ارائه کارت بازرگانی                                  د) افتتاح حساب بانکی

198- اعتباری که تا سررسید معین خریدار و بانک بازکننده به هیچ وجه نمی توانند نسبت به تغییر شرایط یا ابطال آن عملی انجام دهند مگر با توافق ذینفع چه نامیده می شود؟

الف) اعتبار اسنادی برگشت پذیر                   ب) اعتبار اسنادی تائید شده

ج) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر                    د) اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

199- نوعی از اعتبار برگشت ناپذیر را که پس از افتتاح توسط بانک کار گزار  یا بانک دیگری تائید شود چه نامند؟

الف) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر                 ب) اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

ج) اعتبار اسنادی تائید شده                          د) اعتبار اسنادی قابل انتقال

200- در کدام نوع از قراردادهای حمل کالای خریداری شده فروشنده هیچ گونه تعهدی در مورد بیمه کالا ندارد؟

الف) cif                  ب) c&f                     ج) fob                  د) ب و ج

201- بانک بابت سپرده اعتبار چه میزان و با چه ارزش و نرخی از وارد کننده کالا دریافت  می نماید؟

الف) بانک بابت سپرده اعتبار چه میزان و با چه ارزش و نرخی از وارد کننده کالا دریافت  می دارد؟

الف) 100% ارزش cif به نرخ صادراتی           ب) 200% ارزش c&f به نرخ شناور

ج) 90% ارزش c&f به نرخ شناور                  د) 90% ارزش cif به نرخ صادراتی

202- چنانچه مبنای پروفرما بر اساس fob باشد؟ کدام مورد به بهای پروفرما اضافه می شود؟

الف) 30%           ب) 40 ریال برای هر دلار            ج) 20%               د) هیچکدام

203- منظور از ارزش پروفرما براساس FCA یعنی فاکتور براساس ......... محاسبه شده است؟

الف) قیمت تمام شده کالا و بیمه آن تا مقصد        ب) فقط قیمت تمام شده کالا

ج) قیمت تمام شده کالا بیمه و کرایه حمل            د) قیمت تمام شده کالا و کرایه حمل آن تا مقصد

204- این تعریف که بانک گشایش کننده و خریدار حق تغییر شرایط و یا ابطال اعتبار را بدون موافقت فروشنده ندارد مربوط به کدام نوع اعتبار اسنادی است؟

الف) برگشت ناپذیر                                ب) برگشت پذیر تایید شده

ج) برگشت ناپذیر تایید نشده                    د) برگشت پذیر تایید نشده

205- براساس دو در هزار کدام ارزش بانک کارمزد گشایش اعتبار اسناد را دریافت می دارد؟

الف) c&f               ب) fob                  ج) cif                    د) هرسه مورد

206- اعتبار اسنادی که به تمایل خریدار و بدون اعلام قبلی بوده و یا خریدار می تواند شرایط آن را تغییر دهد چه می نامند؟

الف) اعتبار اسنادی تعیین شده                     ب) اعتبار اسنادی برگشت پذیر

ج) اعتبار اسنادی تایید نشده                        د) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر

207- کدام گزینه از مهمترین افراد موسسات استفاده کننده از تجزیه و تحلیل مالی است؟

الف) مدیران خود موسسه و بستانکاران                   ب) سهامداران و دولت

ج) بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار                        د) هرسه مورد

208- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سنجش ارقام مربوط به موسسات است؟

الف) مقایسه ارقام یک گزارش مالی با یکدیگر              ب) مقایسه نسبت ها

ج) مقایسه بهره وری                                               د) الف و ب

209- نسبت های نقدینگی شامل چه نسبت هایی می شود؟

الف) نسبت آنی و جاری و نسبت سرمایه در گردش

ب) نسبت دوره وصول مطالبات و نسبت مدت گردش کالا

ج) نسبت اسناد پرداختنی نسبت بدهی طویل المدت به سرمایه در گردش

د) هرسه مورد

210- نسبت   فرمول کدامیک از نسبت های زیر است؟          

الف) نسبت سریع          ب) نسبت جاری           ج) نسبت سودآوری         د) بدهی جاری

211- جمع داراییهای موسسه پیام 15000000 ریال است که 4500000 ریال دارایی ثابت بوده و جمع بدهی های جاری موسسه 2500000 ریال است. سرمایه در گردش آن چند ریال است؟

الف) 6500000               ب) 8000000               ج) 2000000                   د) 5500000

212- در سوال قبل جمع دارایی جاری چند ریال است؟

الف) 10500000             ب) 8000000              ج) 11500000                   د) 6500000

213- سرمایه در گردش عبارت است:

الف) افزونی دارایی ثابت بردارایی جاری        ب) افزونی دارایی جاری بر بدهی جاری

ج) افزونی دارایی ها بر دارایی ثابت              د) خارج قسمت بدهی جاری بر دارایی جاری

214- نسبت  فرمول کدامیک از نسبتهای زیر است؟                 

الف) متوسط موجودی کالا                         ب) دوره دریافت مطالبات

ج) مراتب گردش موجودی کالا                     د) مدت گردش موجودی کالا

215- موسسه صدرا در سال گذشته مبلغ 20000000 ریال سود داشته است اگر کل دارایی موسسه 100000000 ریال باشد، بازده دارایی موسسه صدرا چند ریال است؟

الف) 30                      ب) 40                    ج) 20                      د) 10

216- با توجه به اطلاعات زیر نسبت دارایی های ثابت به بدهی های بلند مدت برابر است با:

دارایی های جاری 600000 ریال – دارایی نامشهود 400000 ریال – دارایی های ثابت 800000 ریال – بدهی های جاری 100000 ریال – بدهی های بلند مدت 200000 ریال

الف) 2                   ب) 78/1                  ج) 4                    د) 11/3

217- اگر موجودی کالا 300000 ریال و ملزومات 150000 ریال و بانک 600000 ریال و حسابهای پرداختنی 450000 ریال و هزینه های پرداختنی 45000 ریال باشد نسبت سریع عبارتست از:

الف) 5/1                 ب) 12/3                  ج) 4                    د) 5/3

218- در ارتباط با ذخیره مالیات بر درآمد گزینه زیر صحیح نمی باشد؟

الف) یکی از بدهی ها می باشد                   

 ب) برآورد وتخمین مالیات شرکت و موسسات می باشد

ج) معمولا با مبلغ برک تشخیص قطعی تفاوت ندارد             

د) هیچکدام

219- مجموعه اطلاعات لازم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات بردرآمد اشخاص و صاحبان مشاغل که قانونا موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند در قالب ...... می شود؟

الف) برک تشخیص مالیات بیان می شود             ب) اظهارنامه مالیاتی بیان می شود

ج) برک مالیاتی بیان می شود                           د) برکه ممیزی مالیاتی بیان می شود

220- فرم هایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف و رسم گردیده و جهت اخذ اطلاعات مالی مرتبط در اختیار مودی قرار می گیرد چه نامیده می شود؟

الف) سند حسابداری       ب) حسابداری مالیاتی        ج) اظهارنامه مالیاتی          د) برگه ممیزی

221- کدام گزینه درآمد مشمول مالیات را بیان می کند؟

الف) حقوق بعلاوه مزایای نقدی و غیرنقدی اعم ازمستمر یا غیرمستمر قبل از کسورات بعد از معافیت

ب) حقوق و مزایای نقدی مستمر و غیر مستمر

ج) حقوق به اضافه مزایای نقدی مستمر قبل از کسورات و بعد از معافیت

د) حقوق به اضافه مزایای نقدی مستمر و غیرمستمر قبل از کسور

222- کدام مورد باعث علی الراس شدن مالیات بردرآمد شرکت ها و موسسات نمی باشد؟

الف)مخدوش بودن دفتر روزنامه                   ب) فضای خالی و سفید در دفاتر قانونی

ج) مخدوش بودن دفتر کل                          د) تمام موارد

223- حساب ذخیره مالیات بردرآمد در پایان دوره به چه حسابی بسته می شود؟

الف) سود و زیان          ب) هزینه مالیاتی          ج) تراز اختتامی            د) بسته نمی شود

224- در مواردی که مال قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیل کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده و استعمال قرار نگیرد میزان استهلاک آن در مدتی که ورد استفاده واقع نشده چند درصد است؟

الف) 30 درصد نرخ استهلاکی                     ب) 20درصد نرخ استهلاکی

ج) 10 درصد نرخ استهلاکی                        د) 15 درصد نرخ استهلاکی

225- چسب در تولید صندلی جزء کدام یک از کالاهای زیر می باشد؟

الف) مواد مستقیم          ب) مواد غیرمستقیم            ج) ملزومات            د) ب و ج

226- کالایی که در راه بوده و هنوز به خریدار نرسیده است ولی مالکیت آن به خریدار نقل

شده با چه عنوانی در دفاتر ثبت می شود؟

الف) خرید                     ب) موجودی کالا                   ج) کالای در راه               د) الف و ج

227- ارزش خالص بازیافتنی همان ......... است.

الف) اقل قیمت تمام شده                    ب) ارزش جایگزینی

ج) قیمت بازار                                    د) قیمت فروش منهای هزینه ها

228- کدامیک از موارد زیر از شرایط سرمایه گذاری کوتاه مدت نمی باشد؟

الف) قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد سریع 

 ب) سهولت در خرید و فروش

ج) حداقل سود ممکن در کوتاه مدت                 

د) ثابت بوده و نوسان قیمت کمی دارد

229- سرمایه گذاری کوتاه مدت چه ماهیتی دارد؟

الف) دارایی جاری                                   ب) سرمایه

ج) دارایی غیرجاری                                 د) می تواند دارایی و هم سرمایه باشد

 تاريخ : یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 | 10:14 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

1- در صورتی که در سیستم حسابداری، برای حذف مطالبات سوخت شده در طول سال مالی روش ایجاد ذخیره انتخاب گردد هنگام سوخت مطالبات چه حسابی بدهکار می گردد؟

الف) ذخیره مطالبات سوخت شده                                            ب) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ج) هزینه مطالبات سوخت شده                                                                  د) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2- مانده حساب فروش در پایان دوره مالی  320.000 ريال تخفیفات نقدی فروش  18.000 ريال و برگشت از فروش و تخفیفات 7.000 ريال است اگر 3% فروش خالص برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شود چند ريال بستانکار می شود؟

الف)   8.550                           ب)   9.150                   ج) 8.850                                             د) 8.400

3-  در برقراري مجدد طلب سوخت شده ای که سال قبل به روش حذف مستقيم از دفاتر موسسه حذف گردیده بود، چه حسابي بدهکار مي‌شود؟

الف) ساير درآمدها             ب) حسابهاي دريافتني          ج) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول          د) هزینه مطالبات سوخت شده

4- حساب هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول در صورت‌حساب سود و زیان جزء هزينه‌هاي . . . . . . . مي‌آيد.

الف) عمومي و اداري                                                                     ب) عمومی و فروش

ج)  توزیع وفروش                                                                              د) هزینه های غیر عملیاتی  

 5- مانده حسابهاي دريافتني در دفاتر مؤسسه آلفا 2.300.000 ريال مي‌باشد. چنانچه  روش برآورد ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول 10% مانده حسابهاي دريافتني باشد. در ثبت اصلاحی پایان دوره حساب ذخیره به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می گردد؟

الف) 120.000 بدهکار                      ب) 140.000 بستانکار                  ج) 150.000 بدهکار                   د) 230.000 بستانکار                  

6 - قيمت تمام‌شده يك دستگاه رایانه  7.000.000  ريال و ارزش اسقاط آن 2.000.000 ريال و عمر مفيد آن 10 سال است. هزینه استهلاک سالانه به روش خط مستقیم چند ريال است؟

 الف) 200.000 ريال                          ب) 500.000                          ج) 700.000                                 د) 900.000

7- بابت پرداخت  5.000.000 ريال هزینه تعمیرات اساسی ساختمان چه حسابی در دفاتر بدهکار می گردد؟ 

الف) بانک                                        ب) ساختمان                            ج) هزینه تعمیرات                          د) هزینه تعمیرات اساسی

8- درمورد روش درصدي از ارزش دفتري برای محاسبه استهلاک، كدام گزينه درست است؟

الف) نرخ استهلاك ثابت نيست.                                              ب) از ارزش اسقاط صحبتي به ميان نمي‌آيد.

ج) درصد استهلاك سالانه تغيير مي‌كند.                                    د) هزينه استهلاك سالانه ثابت است.

9- وانت بیمه شده ای را که قیمت تمام شده آن  4.000.000  استهلاک انباشته آن تا تاریخ  حادثه 1.600.000 ريال بود در تاریخ 8/4/ 2×  در اثر تصادف کاملاً متلاشی شد و بیمه بابت آن مبلغ 2.200.000 ريال خسارت پرداخت نمود زیان حاصل از تصادف چه مبلغی است؟

الف) 200.000                              ب)600.000                               ج)1.800.000                          د) 2.400.000

10- در کدام مورد حساب کالای امانی در دفاتر آمر بستانکار می شود؟

الف)پرداخت هزینه ها توسط حق العمل کار                                       ب) ارسال کالا به حق العمل کار                    

ج) دریافت حواله از حق العمل کار                                                       د) فروش کالا توسط حق العمل کار  

11- هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار بابت کالای ارسالی فروخته شده به عهده ................ می باشد.

الف) خریدار                   ب)حق العمل کار                               ج) آمر و حق العمل کار بطور مساوی            د) آمر

12- موجودی کالای امانی در دفاتر حق العمل کار در پایان دوره مالی جزء موجودی کالای ........... در صورتهای مالی وی نشان داده می شود؟

الف) آمر                         ب)حق العمل کار                                      ج) خریدار                                  د) نماینده تجاری

13- مبلغ حق التضمین مقرره بعد از فروش کالا در دفاتر  حق العمل کار به چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) آمر                         ب)حق العمل کار                                        ج)درآمد حق التضمین                د) حق التضمین           

14- هنگام برگشت کالا از شعبه به مرکز ، در روش ارسال قیمت تمام شده باضافه چند درصد سودچه حساب یا حسابهایی بدهکار می شوند؟

الف) کالای شعبه (به قیمت تمام شده) و تعدیل کالای شعبه (سود منظور شده)      ب) موجودی کالای شعبه و کالای برگشتی از شعبه

ج) کالای ارسالی (به قیمت تمام شده) و تعدیل کالای شعبه (سود منظور شده)       د) کالابرگشتی از شعبه و خلاصه سود وزیان         

15- بابت ثبت تخفیفات نقدی فروش شعبه، کدام حساب در دفاتر مرکز بستانکار می شود؟

الف) تخفیفات نقدی فروش                ب) حسابهای دریافتنی شعبه             ج) کالای ارسالی                   د) کالای شعبه

16- بابت تخفیفات اعطایی با توافق مرکز  در روش ارسال کالا به قیمت فروش کدام حساب بدهکار می گردد؟

الف) تخفیفات نقدی                          ب) کالای  شعبه                          ج) کالای ارسالی                      د) هزینه های شعبه 

17- روش قيمت‌گذاري كالاي ارسالي از مركز، ارسال كالا به قيمت تمام‌شده درکدام شرایط مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟

الف) بازار انحصاری نباشد                                                                  ب) کالا فاسد شدنی باشد

ج) نوسان قیمت فروش در بازار زیاد باشد                                                د) ارائه تخفیف میسر نباشد.

18- کدامیک  از روشهای قيمت‌گذاري كالاي ارسالي از مركز به شعبه نمی باشد؟

الف) قیمت خرده فروشی       ب) قیمت تمام شده        ج) قیمت فروش          د) قیمت تمام شده باضافه چند درصد سود

19- کدام گزینه در ارتباط با فروشگاههایی که بصورت دوایر اداره می شوند صحیح می باشد؟

الف) در سطح شهر پراکنده اند      ب) در سطح کشور پراکنده اند     ج) در زیر یک سقف قرار دارند      د) مانند شعب هستند

20- مبنای مناسب برای تسهیم هزینه رفاهی کارکنان  بعنوان یک هزینه عمومی مناسب می باشد؟

الف) مساحت دوایر                        ب) خرید دوایر                            ج) تعداد کارکنان                         د) فروش دوایر

21- در فروشگاهی که دارای دو دایره الف و ب می باشد هزینه اجاره محل پرداختی 300.000 ريال می باشد سهم دایره الف با مساحت 120 متر و دایره ب با مساحت 80 متر به ترتیب چقدر می باشد؟

الف) 150.000 -50.000            ب)  170.000 – 70.000              ج)  160.000  - 140.000                 د) 180.000  - 120.000 

22- برای ثبت در دفتر معین باید اقلام را از ........................... منتقل کرد.

الف) دفتر کل                         ب) سند حسابداری                          ج) دفتر روزنامه                          د) کارت حسابداری

23- کدام گزینه برای ثبت پرداخت نقدی هزینه حمل ونقل کالا از گمرک به انبار درمورد اعتبارات اسنادی صحیح می باشد؟

الف) اعتبارات اسنادی بدهکار  - صندوق بستانکار                            ب) اعتبارات اسنادی بدهکار  - بانک  بستانکار                       

ج) بانک بدهکار اعتبارات اسنادی بستانکار                                        د) اعتبارات اسنادی بدهکار  - چک پرداختنی بستانکار        

24- بابت استرداد ودیعه ثبت سفارش کدام حساب بستانکار می شود؟

الف) خرید کالا                          ب) بانک                            ج) اعتبارات اسنادی                          د) ودیعه ثبت سفارش  

 25- کدام گزینه در بستانکار حساب اعتبارات اسنادي ثبت می شود؟

الف) مخارج ترخیص کالا از گمرگ                                        ب) ثبت سپرده کارمزد گشایش اعتبار

ج) ثبت حق بیمه پرداختی بابت کالای خریداری شده                 د) ثبت برگشت مازاد سپرده ثبت سفارش

26- برداشت بانک بابت هزینه تأخیر  و واریز وجه اعتبار اسنادی، چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) اعتبارات اسنادی                  ب) هزینه تأخیر                           ج) بانک                                 د) هزینه های عمومی   

27- دارایی های نامشهود در ترازنامه طبقه بندی شده در کدام طبقه از دارایی ها قرار می گیرند؟

الف) داراییهای جاری                    ب) دارایی های آنی        ج) سرمایه گذاری های بلند مدت         د) دارایی های غیر جاری

28- کدام گزینه از بدهی های بلندمدت محسوب می شود؟

الف) ذخیره مالیات بر درآمد      ب) حصه جاری بدهی های بلندمدت     ج) ذخیره مزایای پایان خدمت        د) پیش دریافت از مشتریان

29- سفارش کالا و مواد (کالای در راه) در ترازنامه طبقه بندی شده جزء کدام گروه ازاقلام ترازنامه قرار می گیرد؟

الف) دارایی غیر جاری                 ب) بدهی بلند مدت                     ج) دارایی ثابت                           د) دارایی جاری

30- عبارت «اقلامی که نقد هستند و یا در آینده نزدیک در جریان فعالیت های عادی موسسه به وجه نقد تبدیل خواهند شد» معرف کدام گزینه می باشد؟

الف) داراییهای ثابت                     ب) داراییهای جاری                  ج) دارایی غیر جاری                    د) داراییهای نامشهود

31-  کدام گزینه مربوط به نسبت های نقدینگی می باشد؟

الف) جاری                                  ب) آنی                                     ج) الف و ب                               د) بازده فروش                           

32- نسبت سرمایه در گردش معادل کدامیک از نسبت های مالی می باشد؟

الف) جاری                       ب) آنی         ج) توان واریز بدهی ها       د) دوره متوسط فروش

 

فروش نسیه سالانه

= .............

متوسط مطالبات

33- فرمول                                                                                             مر بوط به کدام گزینه می باشد؟

 

فروش نسیه سالانه

= .............

متوسط مطالبات

33- فرمول                                                                                             مر بوط به کدام گزینه می باشد؟

 

الف) دوره وصول مطالبات           ب) دفعات گردش  مطالبات             ج) دوره متوسط فروش          د) دفعات گردش موجودی

34-  کدام گزینه بیانگر نسبت های سودآوری می باشد؟

الف) نرخ بازده سرمایه                   ب) بازده فروش                              ج) بازده دارایی                     د) همه موارد

35- عبارت «توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد» مربوط به کدام نسبت می باشد؟

الف) فعالیت                                   ب) سودآوری                               ج) نقدینگی                         د) گردش مطالبات

36- قیمت تمام شده کامیونی   20.000.000 ريال و استهلاک انباشته آن تا تاریخ 1/1/5×  4.000.000 ريال می باشد.  اگر روش محاسبه استهلاک آن 20% ارزش دفتری باشد. استهلاک انباشته کامیون در صورت فروش در تاریخ 30/9/5× چه مبلغی خواهد بود؟

الف) 2.400.000                             ب) 5.200.000                          

  ج) 16.000.000                             د) 1.800.000

37- کدام گزینه در ارتباط با حقوق و دستمزد از مالیات معاف می باشد؟

الف) مزایای مستمر نقدی                 ب) فوق العاده شغل                     

 ج) حق جذب                              د) هزینه سفر                            

38- در صورت خرید کالا و استفاده از روش نگهداری دائمی موجودی کالا با استفاده از اعتبارات اسنادی، حساب اعتبارات اسنادی با کدام حساب بسته می شود؟

الف) حساب کالا                        ب) حساب کالای ارسالی                    ج) حساب خرید کالا                د) حساب موجودی کالا

39- حساب موجودی کالای شعبه دردفاتر مرکز برای شعبی که دفاتر مستقل ندارند در کدام طبقه از حسابها قرار می گیرد؟

الف) بدهی                                   ب) درآمد                              

ج) دارایی                                    د)سرمایه

40- در پایان دوره مالی حساب تعدیل کالای شعبه در دفاتر مرکز با کدام حساب بسته می شود؟

الف) حساب سود وزیان مرکز       ب) حساب کالای شعبه       ج) حساب کالای ارسالی         

  د) حساب سود وزیان شعبه

 

 تاريخ : یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 | 10:12 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |
۱-فرشاد با موافقت سایر شرکاء وارد شرکت تضامنی مجید و شرکاء شد و سرمایه مجید را که 700.000 ریال بود به طور نقد 800.000 ریال خریداری کرد. چه حسابی و به چه مبلغی بستانکار می شود؟

1)سرمایه فرشاد 700.000 ریال     2)سرمایه مجید 700.000 ریال

3)سرمایه فرشاد 800.000 ریال     4)صندوق 800.000 ریال

 

2-وحید و حمید شرکای یک شرکت تضامنی با ورود آقای امید به شرکت تضامنی موافقت کردند. در صورتی که سرقفلی 200.000 ریال برآورد شود و نامبرده پرداختی نداشته باشد و دو شریک قبلی به نسبت مساوی در سود و زیان شریک باشند، به چه صورت ثبت می شود؟

1)سرقفلی200.000بدهکار – سرمایه امید200.000 بستانکار

2)سرقفلی 200.000بدهکار – سرمایه وحید 100.000،سرمایه حمید100.000 بستانکار

3)بانک 200.000بدهکار – حساب جاری وحید 100.000،حساب جاری حمید100.000 بستانکار

4)ثبتی ندارد.

 

3-یک شرکت تضامنی که مجموع سرمایه و حساب جاری شرکاء آن 650.000 ریال و بدهی آن 270.000 ریال است به شکل دایر به مبلغ 950.000 ریال به آقای صالح واگذار شد، سود و زیان تصفیه این شرکت چند ریال است؟

1)30.000 زیان     2)300.000سود     3)300.000 زیان     4)950.000 سود

 

4-هنگام انحلال یک شرکت تضامنی مقرر شد ماشین آلات شرکت به مبلغ 4.800.000 ریال به بهار (یکی از شرکاء) واگذار شود، به چه نحو ثبت می شود؟

1)حساب جاری بهار بدهکار – تصفیه بستانکار

2)سرمایه بهار بدهکار – تصفیه بستانکار

3)حساب جاری بهار بدهکار – ماشین آلات بستانکار

4)ماشین آلات بدهکار – صندوق بستانکار

 

5-سپهر و سهراب شرکاء یک شرکت تضامنی هستند که سود و زیان به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. سارا به عنوان شریک جدید وارد شد. چنانچه سود تجدید ارزیابی 4.200.000 ریال باشد، به چه صورت ثبت می شود؟

1)سرمایه سارا4.200.000بدهکار – سرمایه سپهر 2.100.000 و سرمایه سهراب 2.100.000بستانکار

2)سود تجدید ارزیابی 4.200.000 بدهکار – سرمایه سهراب 1.400.000،سرمایه سپهر 1.400.000، سرمایه سارا 1.400.000 بستانکار

3)سرمایه سپهر 2.100.000 ، سرمایه سهراب 2.100.000بدهکار – سود تجدید ارزیابی 4.200.000بستانکار

4)تجدید ارزیابی 4.200.000بدهکار – سرمایه سپهر 2.100.000 ،سرمایه سهراب2.100.000بستانکار

 

6-در شرکت سهامی تارا سود سهام پیشنهادی 400.000 ریال اعلام شده است. چه حسابی بدهکار می شود و جزو کدام طبقه از حساب ها ثبت می شود؟

1)سود سهام پیشنهادی – درآمد        2)سود سهام پیشنهادی – دارایی جاری

3)تقسیم سود – بدهی جاری            4)تقسیم سود – سرمایه

 

7-چنانچه مانده حساب جاری علی در شرکت تضامنی در اول دوره 450.000 ریال ، و جمع سهم سود و بهره سرمایه او طی دوره 370.000 ریال و مانده حساب جاری علی در پایان سال 510.000 ریال باشد، میزان برداشت علی طی دوره چند ریال است؟

1)80.000       2)310.000      3)590.000      4)820.000

 

8-در یک شرکت سهامی که ارزش اسمی آن 1000 ریال بود، به ارزش 1800 ریال فروخته شد. مابه التفاوت در کدام حساب ثبت می شود؟

1)کسر سهام بستانکار  2)کسر سهام بدهکار  3)صرف سهام بستانکار   4)صرف سهام بدهکار

 

9-اتومبیلی با ارزش دفتری 3.000.000 ریال و استهلاک انباشته 1.000.000 ریال، در جریان تصفیه با 20% تخفیف نسبت به قیمت تمام شده فروخته شد. از روش سود و زیان تصفیه عمل شده است. سمت بستانکار را ثبت نمایید؟

1)اتومبیل 4.000.000 – سود و زیان تصفیه 200.000

2)استهلاک انباشته 1.000.000 – اتومبیل 1.200.000

3)اتومبیل 3.000.000 – سود و زیان تصفیه 1.200.000

4)سود و زیان تصفیه 200.000 – استهلاک انباشته اتومبیل 200.000

 

10-در هنگام افزایش سرمایه در شرکت های سهامی چه حسابی نمی تواند  بدهکار شود؟

1)صندوق      2)سود انباشته      3)بستانکاران       4)اندوخته قانونی

 

11-در هنگام انحلال یک شرکت سهامی ، از بدهکاران 360.000 ریال دریافت شد در حالی که ذخیره م.م900.000 ریال و زیان تصفیه 40.000 ریال باشد، مانده بدهکاران چند ریال است؟

1)400.000      2)450.000       3)490.000       4)530.000

 

12-شرکت سهامی نور اوراق قرضه ای به ارزش اسمی 700.000 ریال به مبلغ 920.000 ریال فروخت . اختلاف در چه حسابی است ، و به چه عنوان بدهکار یا بستانکار می شود؟

1)اوراق قرضه پرداختی – بستانکار             2)صرف اوراق قرضه – بستانکار

3)کسر اوراق قرضه – بدهکار                   4)کسر اوراق قرضه – بستانکار

 

13-هزینه صدور اوراق قرضه در شرکت سهامی خزان در سال 83، 100.000 ریال می باشد که باید در مدت 5 سال مستهلک شود در سال 84 چه حسابی و به چه مبلغ بدهکار می شود؟

1)20.000 ریال هزینه های انتقالی

2)40.000 ریال اوراق قرضه پرداختنی

3)40.000 ریال هزینه بهره پرداختنی

4)20.000 ریال هزینه استهلاک هزینه انتشار اوراق قرضه

 

14-شرکت سهامی همدان پس از تصفیه حقوق صاحبان سهام را به این شرح اعلام کرد: سرمایه سهام عادی 9000 سهم 90.000.000 ریال ، اندوخته قانونی 15.000.000 ریال ، سود و زیان تصفیه 2.700.000 ف سود انباشته 4.800.000 ریال سهامداران پس از مراجعه به مدیران تصفیه به ازای هر سهم چند ریال دریافت می کنند؟

1)300         2)2500         3)10.000        4)12.500

 

15-یک شرکت سهامی که در حال انحلال می باشد 700.000 ریال از 1.200.000 ریال مطالبات خود را دریافت کرد به چه نحو ثبت می شود؟

1)بانک 700.000 بدهکار – بدهکاران 700.000 بستانکار

2)بانک 700.000، هزینه مطالبات سوخت شده 500.000 بدهکار – بدهکاران 1.200.000 بستانکار

3)بانک 700.000، سود و زیان تصفیه 500.000 بدهکار – بدهکاران 1.200.000 بستانکار

4)بدهکاران 1.200.000 بدهکار – ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 500.000،بانک 700.000بستانکار

 

16-سرمایه شرکت سهامی مهر 10.000 سهم 5.000 ریالی  است و سود خالص آن 15.000.000 ریال و اندوخته قانونی 2.000.000 ریال می باشد. درآمد هر سهم چند ریال است ؟

1)200       2)1.300       3)1.500         4)1.700

 

17-حساب تولید با چه حسابی بسته می شود؟

1)بهای تمام شده کالای ساخته شده                     2)تصفیه

3)سود و زیان                                                    4)عملکرد

 

18-سود سهام اعلام نشده مربوط به سهام ممتاز جمع شونده تحت چه عنوانی در ترازنامه ثبت می شود؟

1)بدهی جاری                          2)بدهی های بلند مدت

3)حقوق صاحبان سهام              4)تا سود سهام اعلام نشده در ترازنامه ثبت نمی شود.

 

19-شرکت سهامی پدرام 400 سهم 2.000 ریالی در مقابل دریافت ماشین آلات به ارزش 1.200.000 ریال صادر کرد. به چه نحو ثبت می شود؟

1)ماشین آلات 800.000 بدهکار – سرمایه 800.000 بستانکار

2)ماشین آلات 1.200.000 بدهکار – سرمایه 1.200.000 بستانکار

3)ماشین آلات 1.200.000 بدهکار – سرمایه 800.000،صرف سهام 400.000 بستانکار

4)ماشین آلات 1.200.000 بدهکار – سرمایه 800.000 ،کسر سهام 400.000 بستانکار

 

20-در یک شرکت تضامنی سرمایه امید و آرزو به ترتیب 700.000 و 900.000 ریال می باشد و در سود و زیان به طور مساوی شریک هستند اگر نوید با سرمایه 600.000 ریال به عنوان شریک جدید وارد شود و میزان سرقفلی شرکت 500.000 ریال ارزیابی شود و نوید در یک پنجم سود و زیان سهیم باشد، پس از ورود نوید سرمایه آرزو چند ریال است؟

1)1.150.000          2)1.100.000       3)1.000.000        4)900.000

 

21-شرکت تضامنی افرا و سنا 900.000 ریال اندوخته عمومی دارد. در هنگام انحلال برای بستن آن از چه حسابی استفاده می شود؟

1)تصفیه      2)سرمایه شرکاء       3)سود و زیان انباشته       4)سود و زیان تصفیه

 

22-در یک شرکت تضامنی در هنگام فوت یکی از شرکاء سرقفلی 4.800.000 ریال ارزیابی شد، در صورتی که سهم سود هر یک از شرکاء به ترتیب : الف=3/6 ، ب=2/6 ، ج=1/6 باشد ، (شریک متوفی در 1/6 سود و زیان شریک است) به چه نحو ثبت می شود؟

1)سرقفلی4.800.000بدهکار - سرمایه الف2.400.000،سرمایه ب1.600.000 ،سهم الشرکه ج 800.000 بستانکار

2)سرقفلی 4.800.000 بدهکار – تجدید ارزیابی 4.800.000 بستانکار

3)حساب تصفیه 4.800.000 بدهکار – سرمایه الف2.400.000 ،سرمایه ب1.600.000،سرمایه ج 800.000 بستانکار

4)سرقفلی 800.000 بدهکار – سهم الشرکه ج 800.000 بستانکار

 

23-در هنگام افزایش سرمایه در یک شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید کدام دسته از حساب های زیر بدهکار می شود؟

1)نقد،بستانکاران،همه اندوخته ها به غیر از اندوخته قانونی

2)صرف سهام ،سرمایه ،نقد ،بستانکاران

3)زیان انباشته ، نقد ، بدهکاران

4)نقد ، اندوخته ها ، بدهکاران

 

24-40% مبلغ پذیره نویسی شده از پذیره نویسان مطالبه شد. سرمایه 20.000.000 ریال می باشد. به چه نحو ثبت می شود؟

1)بانک 8.000.000بدهکار – سرمایه 8.000.000 بستانکار

2)بدهی صاحبان سهام 8.000.000 بدهکار – تعهد صاحبان سهام 8.000.000 بستانکار

3)بانک 8.000.000 بدهکار – پذیره نویسی 8.000.000 بستانکار

4)سهام عادی 8.000.000 بدهکار – بانک 8.000.000 بستانکار

 

25-امید و نوید شرکاء یک شرکت تضامنی موافقت کردند سالانه 1.200.000 ریال به نوید حق الزحمه پرداخت شود و باقیمانده سود به نسبت 1/4 و 3/4 بین آنها تقسیم شود، اگر سود سال جاری 800.000 ریال باشد به چه نحو ثبت می شود؟

1)حساب جاری امید100.000 ،حساب جاری نوید300.000 ریال بدهکار – تقسیم سود 400.000 ریال بستانکار

2)تقسیم سود 400.000 ریال بستانکار – حساب جاری امید 100.000،حساب جاری نوید300.000 ریال بستانکار

3)حساب جاری امید 200.000 ،حساب جاری نوید 800.000 ریال بدهکار – تقسیم سود 800.000 ریال بستانکار

4)هزینه حقوق 1.200.000 ریال بدهکار – حساب جاری امید 300.000 ، حساب جاری نوید  900.000 ریال بستانکار

 

26-مانده حساب اجاره های پرداختنی در ابتدای دوره 120 میلیون ریال و هزینه سود تضمین شده تحقق نیافته مربوطه 20 میلیون ریال بوده است . در صورتی که نرخ سود تضمین شده 10% و قسط پرداخت شده در پایان دوره 24 میلیون ریال باشدف در صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد ایران کدام مورد باید گزارش شود؟

1)24 میلیون ریال فعالیت تامین مالی

2)24 میلیون ریال جزء بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3)12 میلیون ریال جزء بازده سرمایه گذاری ها و 12 میلیون ریال جزء فعالیت تامین مالی

4)10 میلیون ریال جزء بازده سرمایه گذاری ها و 14 میلیون ریال جزء فعالیت تامین مالی

 

27-مطابق با استاندارد های حسابداری ایران ، « مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت» در کدام یک از اجزاء صورت های مالی گزارش می شود؟

1)یادداشت های همراه             2)صورت سود و زیان

3)صورت وضعیت مالی              4)صورت سود و زیان جامع

 

28-اطلاعات درباره عملکرد مالی در ........  و ........ ارائه می شود.

1)صورت سود و زیان – صورت سود و زیان جامع

2)صورت سود و زیان – صورت وضعیت مالی

3)صورت سود و زیان – صورت جریان وجوه نقد

4)صورت وضعیت مالی – صورت جریان وجوه نقد

 

29-توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی ف به طوری که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد ....... می گویند.

1)انعطاف پذیری مالی  2)عملکرد مالی    3)نقدینگی    4)وضعیت مالی

 

30-خالص جریان های ورودی نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و تامین مالی به ترتیب 50 و 68 میلیون ریال و نقد پرداختی بابت مالیات و خالص جریان خروجی نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی به ترتیب 40 و 81 میلیون ریال است.  در صورتی که مانده ابتدا و پایان دوره وجه نقد به ترتیب 42 و 20 میلیون ریال باشد جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری برابر است با :

1)25 میلیون ریال خروج وجه نقد             2)25 میلیون ریال ورود وجه نقد

3)19 میلیون ریال خروج وجه نقد            4)19 میلیون ریال ورود وجه نقد

 

31-بر طبق استانداردهای ایران، اطلاعات مربوط یا دارای ........... یا حائز ........... هستند.

1)ارزش تاریخی – کامل بودن

2)اهمیت – قابل مقایسه بودن

3)ارزش پیش بینی کنندگی – ارزش تاییدکنندگی

4)صادقانه بودن – بی طرفانه بودن

 

32-نقطه شروع محاسبه جریان خالص وجه نقد فعالیت های عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد (به روش غیر مستقیم) برای گروه شرکت ها (طبق استاندارد ایران) کدام است؟

1)سود خالص تلفیقی               2)سود عملیاتی تلفیقی

3)سود عملیاتی شرکت اصلی    4)سود خالص تلفیقی (شامل سهم اقلیت از سود فرعی)

 

33-سود خالص شرکت مهر در سال 1384 مبلغ 48.000 ریال و  سود حاصل از عملیات آن 38.000 ریال و هزینه استهلاک 22.000 ریال بوده است. دارایی های جاری غیر نقدی 13.000 ریال کاهش و بدهی های جاری 9.000 ریال کاهش در طی دوره داشته اند. خالص جریان های نقدی فعالیت عملیاتی (طبق استاندارد ایران) چند ریال است؟

1)39.000         2)56.000           3)64.000           4)81.000

 

34-قیمت تمام شده کالای فروش رفته 260 میلیون ریال و مانده حساب های پرداختنی در ابتدا و پایان دوره به ترتیب 10 و 20 میلیون ریال و موجودی کالا در ابتدا و پایان دوره به ترتیب 30 و 22 میلیون ریال است. در پایان دوره 5 میلیون ریال زیان کاهش ارزش موجودی ها گزارش شده است نقد پرداختی بابت خرید کالا چند میلیون ریال است؟

1)237               2)242              3)273                4)278

 

35-فرآیند گزارش یک قلم در صورت های مالی یک واحد اقتصادی چه نام دارد؟

1)تطابق            2)تحقق            3)تخصیص          4)شناخت

 

36-موجودی کالای پایان سال قبل و پایان سال جاری شرکت آبان مبلغ 15 میلیون ریال بیشتر از واقع ارزیابی و سود خالص سال جاری 500 میلیون ریال بوده است. سود خالص صحیح سال جاری چند میلیون ریال است؟

1)470             2)500                    3)515              4)530

 

37-کدام مورد، معیار شناخت سود تضمین شده می باشد؟

1)احراز حق دریافت        2)محتوای قرارداد         3)مرور زمان           4)وصول وجه نقد

 

38-اقلام غیر مترقبه در صورت سود و زیان باید چگونه گزارش شوند؟

1)قبل از مالیات و به مبلغ خالص          2)قبل از مالیات و به مبلغ ناخالص

3)پس از مالیات و به مبلغ خالص         4)پس از مالیات و به مبلغ ناخالص

 

39-بهای تمام شده کالا 110 میلیون ریال ، بهای فروش 150 میلیون ریال ، درصد سود ناخالص به فروش 20% ، هزینه های تکمیل و فروش 30 میلیون ریال و ارزش جایگزینی 102 میلیون ریال است. موجودی کالا طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش چند میلیون ریال است؟

1)90           2)102            3)110       4)120

 

40-طبق استانداردهای حسابداری ایران ، کدام روش ، برای تعیین بهای تمام شده موجودی های مواد و کالا مجاز نیست ؟

1)میانگین موزون                             2)شناسایی ویژه

3)اولین صادره از اولین وارده               4)اولین صادره از آخرین وارده

 

41-شرکت آذر 1000 سهم شرکت دی را به مبلغ 2.300.000 ریال در تملک داشت و 15 درصد سود سهمی دریافت کرد. ارزش بازار هر سهم در این تاریخ 2.500 ریال است. ارزش دفتری هر سهم پس از دریافت سود سهمی چند ریال است؟

1)2.000 ریال

2)2.300 ریال

3)2.500 ریال

4)مبلغ دفتری هر سهم پس از توزیع سود سهمی تغییری نمی کند.

 

42-بهای تمام شده سرمایه گذاری سریع المعامله شرکت بهمن 260 میلیون ریال است. کل ارزش بازار و  مجموع اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاری ها در پایان اولین سال سرمایه گذاری به ترتیب 220 و 206 میلیون ریال است. مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری چند میلیون ریال است؟

1)صفر            2)40               3)47                  4)54

 

43-شرکت بهمن 80% سهام عادی شرکت اسفند را به مبلغ 180 میلیون ریال تحصیل نمود. اطلاعات زیر مربوط به شرکت اسفند است:

                                ارزش دفتری          ارزش بازار

دارایی جاری                      50                      55

دارایی ثابت                      180                    200

بدهی ها                          60                     60

سهم اقلیت در تاریخ سرمایه گذاری چند میلیون ریال است؟

1)34              2)36                3)39                  4)56

 

44-در شرکت اردیبهشت قیمت بازار هر سهم 20.000 ریال، ارزش اسمی هر سهم 15.000 ریال و سود تقسیمی هر سهم 7.500 ریال می باشد. بازده سود سهام این شرکت چند درصد است؟

1)33               2)37.5           3)50                  4)150

 

45-کل بهای تمام شده سرمایه گذاری بلند مدت شرکت خرداد 550.000 ریال است. در پایان اولین سال سرمایه گذاری ارزش بازار و مجموع اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاری به ترتیب 450.000 ریال و 420.000 ریال بود. مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت برابر است با :

1)صفر             2)100.000 ریال            3)115.000 ریال        4)130.000 ریال

 


تست های کاردانی به کارشناسی حسابداری سال ۱۳۸۶ دانشگاه سراسری

حسابداری مالی و حسابداری شرکتها

۱-باز خرید سهام و فروش مجدد آن در صورت جریان وجوه نقد تحت چه فعالیت های طبقه بندی می شود؟

۱)عملیاتی            ۲)سرمایه گذاری         ۳)تامین مالی           ۴)عملیاتی یا سرمایه گذاری

 

۲-شرکت آلفا طی سال ۱۳۸۰ ساختمانی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال را با اخذ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وام بلند مدت و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تحصیل نمود. در بخش فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی صورت جریان وجوه نقد به ترتیب چند میلیون ریال گذارش می شود؟

۱)صفر و ۱۰۰       ۲)(۲۰۰) و صفر          ۳)۳۰۰ و صفر            ۴)(۲۰۰) و ۱۰۰

 

۳-بر طبق استانداردهای حسابداری کدام یک از جریان های نقدی هر سهم باید در صورت جریان وجوه نقد گزارش شوند؟

۱)تقلیل یافتهِی هر سهم                                   ۲)اصلی هر سهم

۳)هم اصلی و هم تقلیل یافتهِی هر سهم              ۴)نباید گزارش شود

 

۴-زیان عملیاتی گزارش شده شرکت گلریز در سال مالی ۱۳۸۴ مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال است. با توجه به اطلاعات زیر کدام گزینه صحیح است؟

- هزینه های مالی پرداخت شده(ریال)200.000      - هزینه‌ی استهلاک(ریال)                          ۸۰.۰۰۰

- مالیات پرداخت شده(ریال)               ۵۰.۰۰۰       - افزایش در حسابهای پرداختنی تجاری(ریال)۲۰.۰۰۰

- هزینه مطالبات مشکوک الوصول(ریال)۴.۰۰۰        - کاهش در حسابهای دریافتنی تجاری(ریال) ۵۰.۰۰۰

۱)وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ۴۶.۰۰۰ ریال است.

۲)وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ۱۰۸.۰۰۰ ریال است.

۳)وجوه نقد مصرف شده در فعالیتهای عملیاتی ۴۶.۰۰۰ ریال است.

۴)وجوه نقد مصرف شده در فعالیتهای عملیاتی ۱۰۸.۰۰۰ ریال است.

 

۵- در صورت جریان وجوه نقد، سود تضمین شده‌ی دریافتی، و سود سهام پرداختی به ترتیب تحت چه فعالیت های طبقه بندی می شوند؟

۱)سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و تأمین مالی

۲)تأمین مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری

۳)هر سه در بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

۴)دو مورد اول در بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و مورد آخر در بخش فعالیت های تأمین مالی

 

۶- اگر صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم تهیه شود، مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال افزایش در مانده حساب وام بانکی که برای خرید تجهیزات تولیدی اخذ شده است چگونه در بخش عملیاتی منعکس می شود؟

۱)از سود کسر می شود.                            ۲) به سود اضافه می شود.

۳)به سود اضافه و سپس کسر می شود.       ۴)هیچ گاه منعکس نمی شود.

 

۷-وجه نقد دریافتی از مشتریان ۲۹.۰۰۰ ریال، وجه نقد پرداختی به فروشندگان کالا ۱۲.۰۰۰ ریال، وجه نقد پرداختی بابت حقوق کارکنان ۷.۸۰۰ ریال، وجه نقد پرداختی بابت اجاره ۱.۲۰۰ ریال، وجه نقد پرداختی بابت بیمه ۱.۵۰۰ ریال و وجه نقد پرداختی بابت سود سهام ۴.۰۰۰ ریال است، خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی چند ریال است؟

۱) ۲.۵۰۰           ۲) ۴.۵۰۰            ۳) ۶.۵۰۰         ۴) ۷.۸۵۰

 

۸-قیمت تمام شده کالای فروش رفته شرکت آرش در سال ۱۳۷۸ معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است و کلیه خریدهای شرکت نسیه است. با توجه به اطلاعات زیر ، وجه نقد پرداخت شده برای خرید کالا در سال ۱۳۷۸، کدام است؟

 

مانده اول دوره ( هزار ریال )

مانده پایان دوره ( هزار ریال )

موجودی کالا

800

850

حسابهای پرداختنی

700

550

1)850.000           2)900.000       3)1.050.000          4)1.200.000

 

9-شرکت آرمین یک فقره از سرمایه گذاری های خود را با 22.000 ریال سود و یک فقره دیگر را با 10.000 ریال زیان فروخت . مانده اول و آخر دروه حساب سرمایه گذاری به ترتیب 140.000 ریال و 91.000 ریال بوده است. طی سال شرکت آرمین سرمایه گذاری های جدیدی را به بهای تمام شده 31.000 ریال خریداری کرده است. دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ها چند ریال است؟

1)102.000       2)92.000        3)90.000        4)66.000

 

10-شرکت افشین دفاتر حسابداری خود را بر مبنای نقدی نگهداری می نماید. بر اساس مدارک موجود ، مبالغ خرید 35، فروش 56 و موجودی کالا پایان دوره 10(میلیون ریال ) و میانگین نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده کالای فروش رفته برابر 75% بوده، (جهت تکمیل اطلاعات برای تنظیم صورت عملکرد موسسه ) ، ارزش موجودی کالا ابتدای دوره چند میلیون ریال محاسبه می شود؟

1)7                2) 9                   3) 11               4)13

 

11-دارایی های جاری شکرت «x» ، 2.000.000 و شرکت «y» ، 4.000.000 ریال است ولی سرمایه در گردش هر یک از دو شرکت برابر 1.000.000 ریال می باشد ، در این صورت :

1)ریسک اعتباری هر دو شرکت یکسان است.

2)شرکت x توانایی پرداخت دیون خود را دارد.

3)وضعیت جاری هر دو شرکت ، رضایت بخش است.

4)موفقیت شرکت y برای دریافت وام بانکی زیاد است.

 

12-در صورتی که نست جاری ، نسبت بدهی و سود هر سهم به ترتیب 2 ، 0.60 و 1.80 باشد، اعلام 30.000 ریال سود سهام نقدی برای سهام عادی بر کدام یک از نسبت های ذکر شده تأثیر نمی گذارد ؟

1)سود هر سهم                               2) نسبت بدهی

3)نسبت جاری به نسبت بدهی           4)نسبت جاری ، نسبت بدهی و سود هر سهم

 

13-دارایی های جاری شرکت حیمد برابر 100.000 ریال ، بدهی های جاری آن 35.000 ریال ، موجودی کالا 20.000 ریال و پیش پرداخت های آن برابر 10.000 ریال است. نسبت آنی (سریع) برابر است با :

1) 8/1           2) 2             3)8/2                  4)3

 

14-شرکت آبان 70% سهام عادی شرکت آذر را به مبلغ 180 میلیون ریال تحصیل نمود. اطلاعات زیر مربوط به شرکت آذر است. سهم اقلیت در تاریخ سرمایه گذاری چند میلیون ریال است ؟

 

ارزش دفتری

ارزش بازار

دارایی جاری (میلیون ریال )

60

55

دارایی ثابت (میلیون ریال )

120

200

بدهی ها ( میلیون ریال )

50

50

1) 34            2) 39             3) 40            4) 56

 

15-شرکت سهامی «الف» در پایان سال 1382، 90% سهام شرکت سهامی «ب» را تملک نمود. مازاد پرداختی بر ارزش دفتری سهام را سرقفلی تلقی نموده ، در ترازنامه شرکت سهامی «الف» : حساب های دریافتنی از «ب» 2.000 ، سرمایه گذاری در «ب» 1.900، جمع دارایی ها 30.000 و جمع بدهی ها 10.000 ریال و جمع بدهی ها 8.000 ریال بوده ، کدام اقلام در ترازنامه تلفیقی صحیح نشان داده شده است؟

1) سرقفلی 100                               2)سهم اقلیت 300     

  3)جمع دارایی ها 35.100                  4)جمع بدهی ها 15.000

 

16-چنانچه هزینه تجدید ارزیابی توسط شرکت پرداخت شود و طبق توافق به عهده شریک جدید باشد، کدام حساب بدهکار و کدام حساب بستانکار می شود؟

1)تجدید ارزیابی ، بدهکار – بانک ، بستانکار

2)حسابهای دریافتنی (ج)،بدهکار – بانک ، بستانکار

3)تجدید ارزیابی ، بدهکار – سرمایه شریک جدید ، بستانکار

4)حساب های دریافتنی (ج) ، بدهکار – سرمایه شریک جدید بستانکار

 

17-در ترازنامه شرکت تضامنی «الف»، «ب» و «ج»(که سود و زیان در این شرکت به طور مساوی تقسیم می شود) مانده حساب بدهکاران ، موجودی کالا و ماشین آلات به ترتیب 10.000 ، 15.000 و 80.000 ریال می باشد. پس از تجدید ارزیابی 80% بدهکاران قابل وصول تشخیص داده شده، موجودی کالا 16.000 ریال ارزیابی شد و برای ماشین آلات 10% استهلاک انباشته در نظر گرفته شد. سهم «ج» از تجدید ارزیابی چقدر است؟

1)3.000           2)5.000         3)9.000          4)15.000

 

18-در شرکت تضامنی آرش و همکاران مانده سرمایه و نسبت تقسیم سود به شرح زیر است:

آرش 110.000 ریال نسبت 4

سیاوش 90.000 ریال نسبت 3

کیارش 60.000 ریال نسبت 2

شرکاء توافق کرده اند که سیاوش با دریافت 10% بیشتر از مانده سرمایه خود شرکت را ترک نماید. اگر سرقفلی در دفاتر ثبت شود سهم آرش از سرقفلی چقدر است؟

1)6.000             2)9.000             3)12.000            4)15.000

 

19-در شرکت تضامنی حسینی و همکاران توافق شده که 12% از سود خالص که پاداش نیز از آن کسر شده است به عنوان پاداش به مدیر عامل پرداخت شود، اگر سود سال 1383 برابر 140.000 ریال باشد میزان پاداش مدیر عامل چقدر خواهد بود؟

1)14.000           2)14.800            3)15.000           4)16.800

 

20-نسبت تقسیم سود همایون بعد از ورود هانی معادل 5% کاهش پیدا کرده است. اگر نسبت اولیه تقسیم سود همایون 40 درصد باشد سهم تقسیم سود شریک جدید چند درصد می باشد؟

1)5/12%         2)5/22 %              3)25%          4) 35%

21-حسین ، ابراهیم و رضا شرکای یک شرکت تضامنی هستند که در سود و زیان به ترتیب به نسبت 5، 3 و ا شریک می باشند. ابراهیم در خرداد ماه مبلغ 12.000 ریال سرمایه گذاری غیر نقدی نموده است و در بهمن ماه 20.00 ریال برداشت کرده است. با احتساب موارد فوق اگر مانده پایان سال حساب سرمایه ابراهیم نسبت به ابتدای سال 10.000 ریال افزایش یافته باشد، سهم رضا از سود ویژه سال چقدر است؟

1)6.000            2)18.000            3)20.000           4)54.000

22-شرکت تضامنی کرمان از 2 شریک به نام های هادی و مهدی با سرمایه 30.000 و 10.000 و سهم سود 2 به 1 تشکیل شده است. هر ساله مبلغ 5.000 ریال به هادی به عنوان پاداش مدیر عاملی پرداخت می شود. طبق شرکت نامه میزان بهره سرمایه شرکاء 5% می باشد. اگر در سال مالی 5x شرکت متحمل زیانی به مبلغ 10.000 ریال شده باشد، سهم هر یک از شرکاء چقدر است؟

1)6.000 و 6.000        2)6.250 و 3.750          3)6.500 و 3.500        4)4.833 و 5.167

23-در شرکت تضامنی میزان مسئولیت وتعهدات شرکاء ...........  .

1)محدود است .                                  2)نامحدود است.

3)توافقی است.                                  4)بر اساس شرایط مختلف ، متغیر است.

24-در شرکت تضامنی هاشمی و شرکاء مانده سرمایه شرکاء : حسینی 60.000 و نسبت 4، جعفری 30.000 و نسبت 3 و هاشمی 10.000 و نسبت 1 می باشد. حسینی 50% سهم الشرکه خود را به مبلغ 40.000 ریال به نادری فروخت . سهم سرمایه نادری در دفاتر شرکت چقدر است؟

1)20.000         2)25.000        3)30.000         4)40.000

25-در سئوال 24، اگر آقای نادری مبلغ 40.000 ریال به شرکت پرداخت نماید تا در 50% شرکت مالک شود سهم سرمایه نادری در دفاتر چقدر خواهد بود؟(روش پاداش)

1)30.000        2)35.000          3)40.000          4)70.000

26-در زمان خروج شریک در شرکت تضامنی ............... .

1)رضایت کلیه شرکاء لازم است و شریک خارج شونده در قبال تعهدات بعدی شرکت مسئولیت دارد.

2)رضایت کلیه شرکاء لازم است و شریک خارج شونده در قبال تعهدات قبلی شرکت مسئولیت دارد.

3)رضایت کلیه شرکاء لازم است و شریک خارج شونده در قبال کلیه تعهدات قبل و بعد از شراکت مسئولیت دارد.

4)رضایت کلیه شرکاء ضروری نیست ولی شریک خارج شونده در قبال کلیه تعهدات قبل و بعد از شراکت مسئولیت دارد.

27-تغییرات در ساختار سرمایه شرکت سهامی کرمان طی سال 6x13 به شرح زیر می باشد:

سهام عادی منتشر شده در 1/1/6x13                          50سهم

فروش سهام عادی در 1/3/6x13                                  60 سهم

فروش سهام عادی در 1/5/6x13                                  30 سهم

تجزیه سهام دو سهم در قبال 1 سهم در 1/9/6x13

میانگین موزون تعداد سهام عادی برای سال 7x13 عبارت است از :

1)280            2)240            3)140         4)120

28-سهام منتشر شده شرکت آذر در پایان اسفند 4x13 بالغ بر 40.000 سهام عادی است. در تاریخ 1/3/4x13 ، 12.000 سهام عادی دیگر صادر شد. سود خالص شرکت آذر برای سال 4x13 ، 40.150.000 ریال گزارش شده است. شرکت طی سال 4x13 توزیع مبلغ 35.000.000 ریال سود نقدی سهام ممتاز (غیر قابل تبدیل به سهام عادی) را تصویب و پرداخت نمود. سود هر سهم عادی در سال 4x13 چقدر است؟

1)291        2)303          3)772         4)803

29-مانده کدام یک از حساب های زیر ممکن است که در سمت بدهکار ترازنامه شرکت سهام ظاهر شود؟

1)اندوخته ها            2)ذخیره مالیات           3)سود سهام پیشنهادی       4)تقسیم سود

30-شرکت سهامی  مبارک 300.000 سهم عادی منتشره به ارزش هر سهم 80 ریال در دست سهامداران دراد. در طی سال شرکت زمانی که ارزش بازار هر سهم 180 ریال بود، 5% سود سهمی توزیع کرد دو ماه بعد شرکت سود نقدی سهام ، هر سهم 8 ریال اعلام و پرداخت کرد. در نتیجه توزیع سود سهام ، سود انباشته شرکت چه تغییری پیدا می کند؟

1)5.100.000 ریال کاهش          2)5.100.000 ریال افزایش

3)5.220.000 ریال کاهش          4)5.220.000 ریال افزایش

31-تأثیر تجزیه سهام بر ارزش اسمی سهام ، تعداد سهام و جمع حقوق صاحبان سهام به ترتیب عبارت است از :

1)افزایش ، کاهش ، افزایش                    2)کاهش ، افزایش ، کاهش

3)کاهش ، کاهش ، افزایش                    4)کاهش ، افزایش ، بدون تغییر

32-سهام خزانه .............. .

1)سهام صادر شده ای است که در اختیار سهامداران گذاشته شده است.

2)سهامی است که نسیه فروخته شده ولی هنوز وجه آن دریافت نشده است.

3)سهام صادر نشده ای است که به منظور رعایت شرایط پذیره نویسی ، تخصیص می یابد.

4)سهامی است که قبلاً صادر و بعداً توسط شرکت خریداری شده و در اختیار شرکت است.

33-شرکت آلفا در ازاء واگذاری 40.000.000 ریال سفته به شرکت بتا 40% اوراق قرضه شرکت بتا را خریداری نمود. کدام حساب در دفاتر شرکت بتا بستانکار می شود؟

1)اوراق قرضه پرداختنی                     2)اسناد پرداختنی

3)سرمایه گذاری در اوراق قرضه          4)سرمایه گذاری دراوراق بهادار

34-شرکت سهامی لاندا سهام های زیر را منتشر کرده است :

5.000 سهم عادی 1.000 ریالی

5.000 سهم ممتاز 1.000 ریالی (با 6% سود ، با سود انباشته و مشارکت در باقی مانده سود)

سود سهام در سال گذشته پرداخت نشده است. چنانچه سود سال جاری 3.000.000 ریال اعلام شده باشد، سود سهام ممتاز ، کدام است؟

1)300.000       2)600.000       3)1.200.000        4)1.800.000

 

35-زمانی که دارایی های غیر نقدی برای توزیع سود سهام واگذار شود، دارایی های مذکور در چه تاریخی مورد ارزیابی قرار می گیرند؟

1)تاریخ اعلام سود سهام                             2)تاریخ توزیع سود سهام

3)تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود    4)به تجدید ارزیابی نیازی نیست.برچسب‌ها: نمونه سوااتی از آزمونهای کاردانی

تاريخ : یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 | 1:0 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

- روش ایجاد ذخیره برای حذف مطالبات با در نظر گرفتن کدام یک از اصول پذیرفته شده حسابداری انجام می شود؟

1)افشا – تخصیص                 2)تخصیص – اهمیت نسبی              3)واقعیت – افشا                   4) واقعیت- تخصیص

2-مانده حسابهای ذخیره ی.م.م وحسابهای دریافتنی قبل از اصلاحات به ترتیب90000(بدهکار)و700000 ريال است.چنانچه برای سال آینده ذخیره ای معادل 120000ريال در نظر گرفته شود،حساب ذخیره ی م.م چگونه ثبت می شود؟

1)30000ريال بدهکار                                         2)30000ريال بستانکار             

  3)21000ريال بدهکار                                       4)21000ريال بستانکار

3- در روش حذف مطالبات سوخت شده به طورمستقیم چه حسابی بدهکار می شود؟

1) حسابهای دریافتنی                                                   2) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول          

  3) هزینه مطالبات سوخت شده                                     4) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

4- در موسسات بزرگ که مدیر فروش مسئول اعطای اعتبار به مشتریان است، هزینه مطالبات مشکوک الوصول جزءکدام طبقه از هزینه ها قرار می گیرد؟

1)اداری                             2)عمومی                        3)فروش                     4)غیر عملیاتی

5- درصورتی که در سیستم حسابداری روش ایجاد ذخیره ای برای مطالبات انتخاب شود،هنگامی که مطالبات سوخت می شود،چه حسابی بدهکار می گردد؟

1) حسابهای دریافتنی                                            2) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول    

3) هزینه مطالبات مشکوک الوصول                           4) هزینه مطالبات سوخت شده

6- اثاثیه ای که در تاریخ1/9/85به مبلغ 1200000ريال خریداری وارزش اسقاط و عمر مفید آن به ترتیب 10000ريال و10سال برآورد شده باشد. ارزش دفتری آن در پایان سال86از روش مانده نزولی بر اساس10%چند ریال است؟

1)1044000                       2)1043225                   3)1044300                             4)1053000

7- حساب استهلاک انباشته چه نوع حسابی است؟

1)      ممکن است دایمی یا موقت باشد               2) دایمی                  3) موقت                       4) حقوقی

8- ماشین آلاتی که قیمت نقدی آن 7000000ريال بود با شرایط نسیه به مبلغ7600000ريال خریداری ومبلغ 350000ريال بابت حمل آن پرداخت شدو بلا فاصله مورد استفاده قرار گرفت.ماشین آلات به چه مبلغی بدهکار می شود؟

1)7000000                         2)7350000                      3)7600000                      4)7950000  

9- در ساختمانی تعمیرات اساسی به مبلغ3000000ريال انجام شده است . چه حسابی بدهکار می شود؟

1) استهلاک انباشته ساختمان                                           2) خلاصه سود وزیان    

 3) ساختمان                                                                 4) هزینه تعمیرات ساختمان 

10- سرمایه گذاری بلند مدت در چه طبقه از سر فصلهای حسابهای تراز نامه قرار می گیرد؟

1)      بدهی جاری                     2) بدهیهای بلند مدت                    3) داراییهای غیر جاری                     4) سرمایه

11- از داراییهای زیر کدام یک نقصان پذیر است؟

1)      ساختمان                          2) زمین                           3) معادن                         4) ماشین آلات

12-کدام مورد ازعوامل موثر در تعیین استهلاک نمی باشد؟

1)      عمر مفید دارایی                   2) ارزش اسقاط                 3) قیمت تمام شده دارایی              4) ارزش متعارف  دارایی

13-کدام روش محاسبه استهلاک دارایی بدون توجه به ارزش اسقاط دارایی صورت می گیرد؟

1)      میزان تولید                   2) مجموع سنوات                        3) خط مستقیم                      4) درصدی ازارزش دفتری

14- برمبنای کدام اصل از اصول حسابداری هزینه استهلاک در پایان دوره مالی محاسبه می شود؟

1) اهمیت                                                          2) تحقق درآمد                         

 3) تطابق                                                            4) بهای تمام شده

 

15-کدام مورد دارایی به شمار نمی آید؟

1) پیش پرداخت                                      2) سرقفلی                             

  3) اضافه برداشت بانکی                           4) سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

16- مانده حساب اسناد پرداختنی ،حصه جاری بدهی بلند مدت وسرمایه گذاری در سهام سایر موسسات به ترتیب عبارتند از:

1) بستانکار-بستانکار-بدهکار                                      2) بستانکار-بستانکار-بستانکار            

 3) بستانکار-بدهکار-بدهکار                                      4) بدهکار-بدهکار-بستانکار

17- مانده ی کدام یک از حساب های زیر معمولا بستانکار است؟

1)تخفیفات نقدی فروش                                            2) برگشت ازفروش وتخفیفات       

3) هزینه حمل کالای خریداری شده                            4) برگشت از خرید وتخفیفات

18- وام پرداختنی بلند مدتی در1/5/1388ایجاد شده است نزدیکترین سال مالی پرداخت اقساط آن چه سالی است؟

1)      1388                                     2)1389                               3)1390                            4)1391

19- موسسه ای مقادیری اثاثه به ارزش950000ريال به طور نسیه از فروشگاه فرهنگیان خریداری می کند.بابت کرایه حمل145000ريال وبابت تعمیرآن مبلغ55000ريال پرداخت می کند.چنانچه موسسه بنا به دلایلی اثاثه مزبور را به فروشگاه فرهنگیان برگشت دهد، در آن صورت چه مبلغی بایدبه حساب فروشگاه فرهنگیان منظور کند؟

1)950000                               2)1005000                                  3)1095000                             4)1150000

20- مانده حساب ذخیره مالیات بر درآمد موسسه ای 150000ريال بدهکار است. چنانچه مالیات بر درآمد این موسسه برای دوره جاری720000ريال برآورد گردد در ثبت اصلاحی کدام مورد بستانکارمی شود؟

1) ذخیره مالیات بر درآمد570000ريال                                     2) هزینه مالیات بر درآمد570000ريال 

  3) ذخیره مالیات بر درآمد870000ريال                                   4) هزینه مالیات بر درآمد870000ريال

21- دریافت مطالباتی که سال گذشته به روش مستقیم سوخت وحذف شده بود منجر به افزایش کدام حساب می گردد؟

1)      هزینه                     2) بدهی                              3) ذخیره م.م                              4) درآمد

22- مانده حساب های دریافتنی موسسه ای متشکل از اقلام زیر است:

محمدی 180.000 ریال         حمیدی 300.000 ریال  آسایش 200.000 ریال

بررسی به عمل آمده نشان می دهد که وصول مطالبات از شرکت آسایش 100% ،محمدی 50% ،حمیدی 40% ، امکان پذیر است حساب های دریافتنی مشکوک الوصول کدام یک از اقلام زیر است؟

1) 680.000                                                          2)210.000                    

3) 270.000                                                         4)470.000

23- در صورتی که مانده ی ابتدای دوره ی حساب ذخیره ی مالیات بر درآمد 150.000 ریال، پرداخت در 30/4/ مبلغ 50.000 ریال و مالیات بر درآمد سال جاری 300.000 ریال برآورد شود، ثبت اصلاحی لازم در 29/12/ سال جاری کدام است؟

بدهکار                                                                                              بستانکار

1)هزینه مالیات بر درآمد       300.000                                         خلاصه حساب سود و زیان 300.000

2)هزینه مالیات بر درآمد       200.000                                         خلاصه حساب سود و زیان 200.000

3)خلاصه حساب سود و زیان 200.000                                          ذخیره مالیات بر درآمد 200.000

4)خلاصه حساب سود و زیان 300.000                                          ذخیره مالیات بر درآمد 300.000

24- در دفاتر روزنامه ی آمر بابت ثبت قیمت تمام شده ی محموله ی ارسالی، کدام حساب ها تغییر می کنند؟

1)کالای امانی و صندوق                                     2)کالای امانی و کالای ارسالی

3) حق العمل کار و کالای امانی                            4)کالای ارسالی و خلاصه حساب سود و زیان

25- ارزش دفتری دارایی ثابتی در زمان فروش آن،3.400 ریال، مانده ی استهلاک انباشته 1.400 ریال، و نقد دریافتی بابت فروش 4.000 ریال است. سود یا زیان حاصل از فروش چند ریال است؟

1)600، سود                            2)600، زیان                    3) 200، سود                   4)200، زیان

26-سرمایه اول دوره وآخر دوره موسسه به ترتیب35000000و60000000برداشت نقدی وغیر نقدی8000000و5000000سرمایه گذاری مجدد در طول دوره15000000ريال بود.سود خالص دوره مالی چند ريال است؟

1)27000000                2)18000000                              3)15000000                               4)23000000

27- فروشگاه احمدی سه دایره ی تولید، انبارداری و توزیع دارد. کل هزینه های ماه مهر به شرح زیر است:

- هزینه ی آب و برق 000/30 ریال(تسهیم به نسبت 1،2،3 به ترتیب بین تولید، انبارداری و توزیع)

- هزینه حقوق 140.000 ریال(تسهیم به نسبت 6،5،4 به ترتیب بین تولید، انبارداری و توزیع)

سهم دایره ی توزیع از کل هزینه ها چند هزار ریال است؟

1)61                        2)56.6                     3)6/76                     4)70

28- هزینه استهلاک سالانه در کدام یک از روش های زیر ثابت است؟

1)      نزولی                   2) خط مستقیم                 3) مجموع سنوات              4) متناسب با ساعات تولید

29- شعبه 90.000 ریال از محل فروش نقد کالا دریافت کرد و 15000ریال آن را هزینه کرد و بقیه وجه را به مرکز ارسال نمود به چه نحو ثبت می شود؟

بدهکار                                                                                                   بستانکار

1)صندوق 75.000                                                                          فروش 75.000

2)کالای شعبه 90.000                                                                     فروش 90.000

3)صندوق 75.000-هزینه شعبه 15.000                                             کالای شعبه 90.000

4)صندوق 75.000-کالای شعبه 75.000                                              فروش 75.000

30- چه نوع هزینه هایی مربوط به چند یا همه دوایر یک فروشگاه انجام می گیرد و در پایان دوره، بین آنها سر شگن می گردد؟

1)      تمام هزینه ها         2) هزینه های عمومی            3) هزینه های مستقیم                  4) هزینه های متفرقه

31- در کدام نحوه قیمت گذاری برای شعب فاقد دفاتر مستقل که کالا از مرکز برای آنها ارسال می شود؛ مانده حساب کالای شعبه در پایان دوره مستقیماً به خلاصه ی سود و زیان (مرکز) منتقل می گردد؟

1) به قیمت تمام شده به اضافه ی چند درصد                                   2) به قیمت تمام شده

3) به قیمت قروش                                                        4) به هر سه روش

32-کدام رویداد مربوط به عملیات شعبه ی غیر مستقل، ثبتی متفاوت دارد؟

1) برگشت از فروش های نسیه                                2) تخفیفات اعطایی با توافق مرکز

3) تخفیفات نقدی اعطایی به مشتریان                       4) تخفیفات بابت اجناس معیوب در فروش های نسیه

33-آمر بابت وصول مطالبات از حق العمل کار، براتی در عهده ی وی  و به حواله کرد یکی از طلبکاران خود صادر نموده، در دفاتر حق العمل کار وقتی قبولی آن را اعلام نماید چه حسابی بستانکار می شود؟

1)      آمر                      2) حق العمل کار               3) اسناد پرداختنی             4) حساب های پرداختنی

34-کدام اقلام تا موقع پرداخت توسط موسسه، جزو سایر حساب های پرداختنی ثبت می شود؟

1)      مالیات های تکلیفی              2) تضمین بدهی دیگران        3) پیش دریافتها             4) مالیات بر درآمد

35- برآورد ذخیره برای کدام مورد، ناشی از ایجاد هزینه در موسسه نیست؟

1) اسناد دریافتنی مشکوک الوصول                                          2) مزایای پایان خدمت کارکنان   

3) خدمت بعد از فروش                                             4) مالیات بر درآمد

36- حق العمل کار با استفاده از عنوان یک حساب خاص در یکی از طرف های تمامی ثبت های مربوط به کالای امانی، این رویدادها را به «نام چه کسی» و به چه حسابی نشان می دهد؟

1)       خود- خود             2) خود- آمر                     3) آمر- خود                     4) آمر- آمر

37-کدام یک از گزینه های زیر در پایان دوره مالی جزو موجودی کالا در ترازنامه منظور می شود؟

1) موجودی کالا در فروشگاه و یا انبار واحد تجاری                              2) موجودی کالا نزد شعبه ها و نمایندگی ها

3) موجودی کالای امانی نزد دیگران                                                4) همه موارد

38- فروشگاه میلاد در تاریخ 20/5/88 مقداری کالا با شرط (ن/40-5/10) به مبلغ 1.500.000 ریال خریداری و در تاریخ 21/5/88 مبلغ 200000 ریال آن را به فروشنده برگشت داد. در صورت پرداخت بدهی در 30/5/88، گزینه صحیح مربوط به ثبت«بستانکار» کدام است؟

1) نقد و بانک(بستانکار) 1235000- و تخفیفات نقدی خرید 65000(بستانکار)

2) نقد و بانک 1425000 (بستانکار)- و تخفیفات نقدی خرید 75000(بستانکار)

3) حساب پرداختنی 1300000(بستانکار)

4) حساب پرداختنی 1500000(بستانکار)

39-خرید دارایی ثابت به ارزش50000000 ریال به 5% تخفیف توافقی انجام می شود که هزینه حمل و نصب آن 10% قیمت خرید می باشد. دارایی مزبور به چه قیمتی ثبت می شود؟

1)55000000                        2)54750000                 3)52250000                 4)52500000    

40-فروش کالای امانی توسط حق العمل کار به چه صورت در دفاتر آمر ثبت می شود؟

1)کالای امانی(بدهکار)- حق العمل کار(بستانکار)                                2)کالای امانی(بدهکار)-فروش(بستانکار)

3) حق العمل کار(بدهکار)-کالای امانی(بستانکار)                               4) حق العمل کار(بدهکار)-فروش(بستانکار)

41-درحسابداری ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده به علاوه چند درصد، کدام حساب مشخص کننده سود و زیان ناویژه شعبه است؟

1)کالای شعبه                                       2)کالای ارسالی               

3) فروش شعبه                                                 4) تعدیل کالای شعبه

42- بهای تمام شده وسیله نقلیه ای 250000 ریال، استهلاک انباشته آن 140000 ریال و ارزش متعارف آن 220000 ریال می باشد با یک دستگاه ماشین تراش به بهای تمام شده 370000 ریال و ارزش متعارف 310000 ریال پس از پرداخت مبلغ 150000 ریال معاوضه می گردد.سود یا زیان حاصل از معاوضه عبارت خواهد بود از:

1)110000 ریال- سود                             2)70000 ریال- سود

3)60000 ریال- زیان                               4)40000 ریال- زیان

43- مزایای فروش کالای امانی برای حق العمل کار............

1)      دستیابی به بازارها  بیشتر و سود فراوانتر                        2) اطمینان از وصول بهای کالای امانی تا فروش های عادی نسیه

3 ) عدم راکد ماندن سرمایه                                              4) شناخت و معرفی بازارهای جدید

44- مخارجی که در جریان ساخت یک ساختمان بر روی قطعه زمینی صورت می گیرد در چه حسابی بدهکار می شود؟

1)      زمین                   2) هزینه بهسازی               3) ساختمان                     4) دارایی در جریان ساخت

45- موسسه ای از روش خط مستقیم برای محاسبه استهلاک استفاده می کند. با توجه به اینکه عمر مفید دارایی 15 سال و قیمت تمام شده 16000000 ریال و ارزش اسقاط 1000000 ریال است، از سال دوم تغییر روش می دهد و سالانه 8% به روش نزولی استهلاک در نظر می گیرد. میزان استهلاک انباشته ای که در سال دوم باید  در نظر گیرد چند ریال است؟

1)2457600              2)1457600                   3)1280000                   4)1177600

46- مانده حساب های دریافتنی در پایان خرداد 4500000 ریال است در طی خرداد مبلغ 500000 ریال از یکی از بدهکاران دریافت شد که اشتباهاً در بدهکار آن ثبت شده است، مانده صحیح حساب های دریافتنی در پایان خرداد ماه چند ریال است؟

1)5000000              2)4000000                   3)3500000                   4)3000000

47- «هزینه های هر دوره مالی باید از درآمدهای همان دوره که در ایجاد آن موثر بوده کسر گردد» بیانگر کدام اصل است؟

1)      بهای تمام شده                   2) واقعیت                       3) تطابق             4) تحقق درآمد

48- در چه روشی حساب موجودی کالا تا پایان دوره ی مالی بدون تغییر باقی می ماند؟

1)      ادواری                  2) دایمی                         3) سود ناخالصی               4) خرده فروشی

49- فروش کالای شعبه بطور نسیه در چه حسابی بستانکار می شود؟

1)      حساب های دریافتنی شعبه                2) فروش             3)کالای ارسالی                 4)کالای شعبه

50- قیمت ماشین آلات یک کارخانه 7800000 ریال می باشد و ارزش اسقاط آن 1800000 ریال بعد از 15000 ساعت کار می باشد چنانچه ماشین آلات در یک سال 2000 ساعت کار کند برای ثبت استهلاک چه حسابی و چند ریال بستانکار  می شود؟

1) استهلاک انباشته 800000                  2) استهلاک انباشته 400      

  3) ماشین آلات 800000                     4) هزینه استهلاک 1040000

51-هزینه بهره بانکی جزء چه گروهی از هزینه ها قرار می گیرد؟

1)      هزینه عمومی و اداری                       2) هزینه فروش                 3) هزینه غیر عملیاتی             4) هزینه عملیاتی

52-حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی جزء کدام گروه از حساب ها می باشد؟

1) دارایی جاری                                                2) دارایی نامشهود             

3) بدهی های جاری                               4) بدهی های بلند مدت

53-کدام یک از حساب های زیر جزء بدهی های بلند مدت محسوب می شود؟

1) ذخیره مالیات بر درآمد                                    2) ذخیره مزایای پایان خدمت

3) پیش دریافت از مشتریان                                 4) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

54- زمان تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به اداره دارایی .................. می باشد.

1) آخر اردیبهشت سال مالی بعد         2) آخر تیر ماه سال مالی بعد           3) آخر سال مالی            4) زمان مشخصی ندارد

55- برگشت 169000 ریال کالای ارسالی به شعبه با بهای تمام شده به اضافه 30% سود به چه مبلغ در همین حساب بدهکار می شود؟(شعب فاقد دفاتر مستقل می باشد)

1)219700 ریال                      2)130000 ریال                 3)50700 ریال                         4)39000 ریال

56- در روش قیمت تمام شده به اضافه چند در صد تخفیفات اعطایی با توافق مرکز در چه حسابی بدهکار می شود؟

1) حساب هاب دریافتنی           2) تعدیل کالای شعبه              3)کالای شعبه         4)کالای ارسالی         

57- در مواردی که قیمت کالا در بازار نوسان قابل توجهی نداشته باشد و بازار انحصاری باشد کالای ارسالی شعب به .............. سیاهه و ارسال می گردد.

1) قیمت تمام شده            2) قیمت تمام شده به اضافه چند در صد              3) قیمت فروش              4) فرقی نمی کند

 58- کالای ارسالی برای حق العمل کار به قیمت تمام شده 25000000 ریال و 100000 ریال حق العمل کار بابت تخلیه و انبارداری پرداخت نمود و کالای امانی را به قیمت 32000000 ریال فروخت اگر حق العمل 5% فروش باشد و کل محموله فروخته شود حواله ارسالی برای آمر چه مبلغی خواهد بود؟

1)33600000 ریال              2)30300000 ریال                3)30650000 ریال               4)23650000 ریال   

59-ثبت موجودی کالای پایان دوره شعبه(به قیمت فروش) به روش قیمت فروش کدام است؟

1)کالای ارسالی بدهکار-کالای شعبه بستانکار                        2)کالای شعبه بدهکار-کالای ارسالی بستانکار

3) موجودی کالا بدهکار-کالای شعبه بستانکار                       4) موجودی کالا بدهکار-خ.س.ز بستانکار

60-آمر کسی است که:

1) از طرف تاجر یا موسسه ای برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا ثبت آن اختیار داده می شود.

2) معاملات را به نام خود و به حساب آمر انجام می دهد.

3)کالای امانی را برای فروش دریافت می دارد.

4)کالای امانی را برای فروش به طور امانی برای طرف خود می فرستد.

 

 


برچسب‌ها: نمونه سوال استاندارد تکمیلی

تاريخ : سه شنبه دوم اسفند 1390 | 10:59 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |

بخش نرم افزار رافع 6

1- وار نرم افزار حقوق و دستمزد شوید .  ( 2 نمره)

2- شرکتی را به نام خود به سال مالی 90 ثبت کنید . ( 2 نمره)

3- اطلاعات زیر را ثبت کنید . (7 نمره)

نام کارفرما : حسن احمدی

نام شعبه بیمه تامین اجتماعی : خیابان امام    

  تاریخ شروع فعالیت : 5/7 صبح   خاتمه :5/15 عصر

پنجشنبه : شروع: 5/7 صبح    خاتمه :5/11 صبح

نشانی شرکت : قم – شهرک شکوهیه – کیلومتر 5 –فرعی سوم -  سمت راست (خیابان ولیعصر)- پلاک   110   -  سایر گزینه ها تکمیل شود .

4-ساعات ایام ماه آبان را تنظیم نمایید .(15 و 16 تعطیل رسمی )،   (25 تعطیل شرکتی )و ماه را 30 روزه و اولین روز ماه روز سه شنبه می باشد .(2 نمره)

5- جدول مالیاتی سال 89 را تنظیم نمایید .  (3 نمره)

از مبلغ

تا مبلغ

درصد مالیات

0

4375000

معاف

4375001

5000000

10%

5000001

6000000

10%

6000001

7000000

10%

6- فرم پرسنلی کارمند زیر را تکمیل نمایید .(12 نمره)

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره پرسنلی

تاریخ تولد

نام پدر

وضعیت تاهل

شماره شناسنامه

پایه حقوق

حق اولاد

حق همسر

امیر  امیری

لیسانس حسابداری

20459876

20/4/1350

علی اکبر

متاهل

1410

880000

200000

550000

 پایه ماموریت

ساعت ماموریت

شماره بیمه

نام همسر

نام پدر 

تاریخ تولد

نام فرزند

تاریخ تولد

بدی آب و هوا

سختی کار

50000

5

554

مریم حسن پور

ایمان

10/12/59

میلاد 

15/10/82

189500

850250

 

7- مبلغ 000/000/2 ریال وام بانکی  از شرکت در یافت کرد و قرار شد در 20 قسط مساوی از حقوق وی کسر گردید .(2 نمره)

8- فرم بیمه را نمایش دهید .(3 نمره)

9- لیست حقوق را نمایش دهید .(2 نمره)

10-سند پرداخت حقوق آقای امیری را به شماره حساب 12345/23356 بانک ملی ایران تنظیم نمایید .(3نمره)

11- از اطلاعات پشتیبان تهیه کنید و سپس از نرم افزار خارج شوید .(2نمره) 

 

 


برچسب‌ها: نمونه سوال عملی حقوق و دستمزد

تاريخ : دوشنبه یکم اسفند 1390 | 12:15 | نویسنده : فرحناز صادق زاده |